Urząd Celny w Chełmie

Sygnatura
36/12/0
Daty skrajne
1945-1954 [1955]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

karta A: działy: Ogólny z lat 1946-1952 (sygn. 1-19); Rejestracyjno-Rewizyjny z lat 1950-1951 (sygn. 20-28); Rachunkowo-Kasowy z lat 1945-1950 (sygn. 29-32); karta B: korespondencja ogólna Urzędu Celnego w Chełmie (Dorohusku) z lat 1949-1955 (9 j.a.)

Dzieje twórcy:

Uruchomienie w 1945 r. Urzędu Celnego w Chełmie związane było z bliskością granicy z ZSRR. Urząd posiadał Oddział w Dorohusku. Likwidacja urzędu nastąpiła 1954 r. Siedziba Urzędu Celnego mieściła się w Chełmie. Status prawny – administracja specjalna, skarbowość. Zajmował się m. in. kontrolą transportu z ZSRR towarów przemysłowych i żywnościowych. Był odpowiedzialny, łącznie z Agencja Celną PKP, za wszelkie braki powstałe w czasie transportu. Od 1951 r. wszelkie czynności związane z odprawą celną, wykonywane dotychczas przez Agencje Celną PKP, przejęła Firma C. Hartwig. Bezpośrednią władzą zwierzchnią UC w Chełmie była Dyrekcja Ceł w Krakowie, która podlegała Departamentowi Ceł przy Ministerstwie Finansów. Urząd Celny w Chełmie posiadał działy: 1). Ogólny; 2). Rejestracyjno-Rewizyjny; 3). Rachunkowo-Kasowy. Jego pracami kierował naczelnik.

Daty skrajne:

1945-1954 [1955]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.31

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.24

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 9
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 32