Szef Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim

Sygnatura
1/532/0
Daty skrajne
1915-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
5880

Zawartość:

Zawartość zespołu jest bardzo zróżnicowana. Znajdują się tu: raporty Zarządu Cywilnego i Szefa Administracji, korespondencja Szefa Administracji z podległymi mu urzędami terenowymi, materiały Zarządu Prasy a także publikowane w "Gazecie Urzędowej Władz Cesarsko-Niemieckich w Warszawie" i w "Dzienniku Rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskliego" rozporządzenia władz. Trzy sygnatury (105-107) dotyczą internowania Józefa Piłsudskiego. Liczną grupę stanowią listy od emigrantów z Ameryki do rodzin zamieszkałych na terenie Generał-Gubernatorstwa (sygn 148-259).

Dzieje twórcy:

Urząd został utworzony na mocy rozporządzenia cesarza Wilhelma II z 24 sierpnia 1915 roku; działał na terenach byłego Królestwa Polskiego okupowanych przez wojska niemieckie. Szefowi Administracji podlegał cały zarząd wewnętrzny na tym obszarze: administracja ogólna, zarząd komunalny, sprawy sanitarne i weterynaryjne, wyznaniowe, oświatowe, kulturalne , zarząd finansowy, sprawy gospodarcze, policyjne i cenzury. Pierwszym szefem urzędu był Wolfgang von Kries. Urząd zakończył działalność wraz z wycofaniem wojsk okupacyjnych w 1918 roku.

Daty skrajne:

1915-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego

Nazwa obcojęzyczna:

Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warschau

Języki:

Dostępność:

entity.signature.brakDanych

Ogółem jednostek archiwalnych:

265

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

265

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak z indeksem osobowym i geograficznym

Udostępnia się tylko w postaci skanów.