Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura na województwo rzeszowskie w Rzeszowie

Sygnatura
56/107/0
Daty skrajne
1946-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta prezydialne: akta organizacyjne, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności z lat, opisowe sprawozdania państwowych inspektorów Komisji Kontroli Cen, protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowania agend, inwentarza i lokali 1946-1954, sygn. 1-19; Pomoce kancelaryjne: dzienniki prezydialne, repertoria, skorowidz osób składających doniesienia, księga dowodów rzeczowych 1946-1954, sygn. 20-42; Akta dochodzeń i orzeczeń: protokoły z posiedzeń Delegatury Komisji Specjalnej, akta spraw o działaniu na szkodę państwa, o sabotaż, nadużycie władzy, szkodnictwo gospodarcze 1946-1654, sygn. 43-182; Akta – pomoce do akt dochodzeniowych i orzeczeń: skorowidze do repertoriów 1946-1954, sygn. 183-200.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1946-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

202

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

200

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak