Szpital Sejmikowy w Dorohusku pow. Chełm

Sygnatura
36/23/0
Daty skrajne
1926-1934
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

zachowały się akta: sekretarza-rachmistrza z lat 1929-1934 (sygn. 1-5); intendenta-kasjera z lat 1926-1932 (sygn. 6-12)

Dzieje twórcy:

Szpital Sejmikowy w Dorohusku rozpoczął działalność przed 1925 r. (nie ustalono dokładnej daty powołania). 8 czerwca 1929 r. ukonstytuowała się Rada Szpitalna. Na podstawie uchwały Rady powiatu z dnia 24 sierpnia 1933 r. decyzją Wydziału Powiatowego z 30 listopada 1933 r. ujętą w uchwale nr 5130, szpital został zlikwidowany z dniem 31 marca 1934 r. Powodem likwidacji był brak możliwości finansowych Powiatowego Związku Samorządowego w Chełmie. W miejsce zlikwidowanego Szpitala Sejmikowego w Dorohusku z dniem 1 kwietnia 1934 r. uruchomiono w Dorohusku „ambulatorium przychodnie”, które funkcjonowało w dni powszednie, oprócz niedziel, świąt i czwartków. Siedziba szpitala mieściła się w Dorohusku. Status prawny – instytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. Przewodniczącym Rady Szpitala był starosta powiatowy i przewodniczący sejmiku Bronisław Bagiński, zastępcą przewodniczącego i członek rady Tadeusz Kozerski (sędzia). Członkami Rady zostali wójtowie gmin Świerże i Turka, Marian Parysiewicz (lekarz powiatowy) i dyrektor szpitala jako referent. Budynki przeznaczone na szpital były w opłakanym stanie i nie były jego własnością. Szpital mieścił się w barakach stanowiących własność Państwa, jednak znajdowały się one na terenie spadkobierców Marii Drucko-Lubeckiej. Szpital był obliczony na 28 chorych. W okresie od marca 1932 r. do marca 1933 r. w szpitalu było leczonych 335 chorych. Oprócz 28 miejsc do leczenia, szpital w tym okresie utrzymywał i opiekował się 12 starcami. Przy szpitalu prowadzone było ambulatorium, które było czynne codziennie.

Daty skrajne:

1926-1934

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1926-1934, 1926-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak