Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Przemyślu

Sygnatura
56/356/0
Daty skrajne
[1961,1963] 1964-1975
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego: sprawy przeciwpożarowe, sprawozdania Z-8 (przebiegu przygotowania zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych), sprawy powszechnej samoobrony, 1966-1972, sygn. 1-8; Sekretariat Techniczno-Ekonomiczny: opiniowanie wniosków o uruchomienie zakładów, plany pracy i sprawozdania Terenowo-Branżowego Zjednoczenia Wiodącego przy OPPD w Przemyślu, protokoły posiedzeń Komisji Terenowo-Branżowej, monografia przemysłu drzewnego woj. rzeszowskiego, rekonstrukcja i monografia branży, analizy działalności porozumienia terenowo-branżowego przemysłu drzewnego woj. rzeszowskiego (1963-1967). Analizy działalności (jednostek podległych), zagadnienia produkcyjno-planistyczne, plany produkcyjne, planowanie i wykonanie produkcji, protokoły z narad, 1964-1972, sygn. 9-37; Dział Technologiczny: sprawozdania GUS (wzór P-6), normy zużycia materiałowego (GM-5), suszarnictwo – plany i sprawozdania, postęp techniczny – plany i sprawozdania, normowanie pracy, zarządzenia ogólne, plany pracy i sprawozdania (Z-2), procesy technologiczne; prace naukowo-badawcze, Klub Techniki i Racjonalizacji, 1964-1973, sygn. 38-82; Zespół ds. Techn. Norm Pracy: organizacja pracy, organizacja przedsiębiorstw, plany pracy, normy pracy; technologia – zarządzenia ogólne, technologia – procesy technologiczne; prace naukowo-badawcze, mechanizacja, cenniki robocizny, normy zużycia materiałowego, racjonalizacja – plany pracy i sprawozdania, racjonalizacja – Klub Techniki i Racjonalizacji, 1965-1973, sygn. 94-125; Dział Mechaniczno-Inwestycyjny: Plany inwestycyjne, sprawozdawczość z realizacji inwestycji, Plan 5-letni remontów kapitalnych (1966-1970), sprawozdania z realizacji inwestycji gospodarki remontowej plany wieloletnie i perspektywiczne, 1964-1972, sygn. 126-152; Inspektor BHP: kontrola zakładów, wypadki – analizy i zarządzenia, sprawozdawczość, zarządzenia ogólne, kontrola kontaktów (protokoły pokontrolne), plany nakładów, 1964-1969, sygn. 153-168; Dział Planowania i Organizacji: cenniki wyrobów, organizacja pracy, współzawodnictwo pracy, zarządzenia Dyrektora OPPD, wynagrodzenia, plany techniczno-ekonomiczne, plany przemysłowo-techniczne tartaków, plany kosztów OPPD i tartaków, sprawozdania GUS (P1, P2, P3, P4), analiza syntetyczna za r. 1964 Rejonu Przemysłu Leśnego w P-ślu, kompleksowe analizy ekonomiczne-działalności jednostek podległych, analizy roczne, działalności OPPD, analizy techniczno-ekonomiczne, tartaków, analizy działalności gospodarczej, konferencje Samorządu Robotniczego, protokoły pokontrolne tartaków, /1961/ 1964-1970, sygn. 1969-364; Dział Ekonomiczny: cenniki wyrobów – zarządzenie Dyrektora OPPD, współzawodnictwo, plany roczne, plany kosztów OPPD i tartaków, sprawozdania GUS (P1, P2, P3, P4), plany techniczno-ekonomiczne OPPD i tartaków, protokoły pokontrolne, analizy roczne działalności OPPD, konferencje Samorządu Robotniczego, analizy ekonomiczne tartaków, narady Delegatów Samorządu Robotniczego, plany wieloletnie, plany roczne, opracowania analityczne, metodyka i tematyka prac statystycznych, roczne sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnienia (z.k.), narady w OPPD – protokoły, 1971-1975, sygn. 365-515; Dział Zaopatrzenia: programy działania w zakresie usprawnienia i uporządkowania gospodarki surowcowo-materiałowej OPPD, plany zaopatrzenia, sprawozdania GM-11 z wartości zaopatrzenia materiałowo-technicznego, plany ilościowo-wartościowe zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania GM-2 z obrotu węglem i koksem, sprawozdania GM-6 z dostaw złomu, 1964-1972, sygn. 516-539; Dział Administracyjno-Gospodarczy: stan posiadania: [ustalenia użytkowników i przekazanie przez OPPD bocznicy kolejowej w Nisku na rzecz M.O.N.], stan posiadania: [prawa przekazania terenu Przedsiębiorstwa Drzewnego w Nisku na rzecz Niżańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego], [Przejęcie nieruchomości we wsi Strwiążyk przez OPPD], [rozbiórka budynku mieszkalnego tartaku w Nisku], inwestycje socjalne, 1964-1972, sygn. 540-544; Dział Tarcicy: sprawozdania z wykonania sprzedaży towarów na zaopatrzenie rynku, 1970, sygn. 545; Dział Zbytu Wyrobów Drzewnych: sprawozdania z wykonania dostaw materiałów, ze zbytu produkcji materiałowej (GM-9, GM-10), 1968-1973, sygn. 546-547; Dział Księgowości: plany finansowe: zbiorcze OPPD, zarządu OPPD i podległych przedsiębiorstw, bilanse zbiorcze: OPPD, zarządu OPPD i podległych przedsiębiorstw (ułożone alfabetycznie wg Miejscowości), 1964-1975, sygn. 548-767; Odwoławcza Komisja Powypadkowa przy OPPD w Przemyślu: protokoły z Komisji Powypadkowej: odwołanie poszkodowanych, skład Komisji, [1968] 1970-1974, sygn. 768.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1961,1963] 1964-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1961-1961, 1963-1963, 1964-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

768

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

768

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak