Państwowe Szkoły Budownictwa. Szkoły Miernicze w Jarosławiu

Sygnatura
56/371/0
Daty skrajne
1939, 1946-1950
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Państwowa Szkoła Budownictwa (prośba wraz z załącznikami o dopuszczenie Kreta Franciszka do egzaminu eksternisty), 1939, sygn. 1; 2. Państwowe Szkoły Budownictwa (protokoły powizytacyjne oraz zarządzenia pokontrolne, protokoły przekazania budynków, sprawozdania i statystyka, preliminarz budżetowy, katalog główny, katalogi klasyfikacyjne okresowe półroczne i roczne, wydział mierniczy) 1948-1950, sygn. 2–8; 3. Państwowe Liceum Miernicze (formularze sprawozdawczo-statystyczne),1950, sygn. 9; 4. Państwowe Technikum Miernicze (formularze sprawozdawczo-statystyczne, protokoły zdawczo-odbiorcze), 1950, sygn. 10–11

Dzieje twórcy:

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1911 pod nazwą „Państwowe Szkoły Rzemiosł Budowlanych” w Jarosławiu. Obejmowała ona: trzyletni kurs dla uczniów murarskich, ciesielskich, kamieniarskich odbywający się w miesiącach zimowych, oddział dla studniarzy z kursem 5-cio miesięcznym, publiczną szkołą rysunku odręcznego i modelarstwa oraz dorywcze kursy rzemieślnicze. W roku 1914 szkoła zawiesiła swoją działalność. Ponownie uruchomiona została w 1921 roku pod nazwą „Państwowa szkoła Budownictwa” z Wydziałem Budowlanym, a od roku 1941/42 z Wydziałem Drogowo-Wodnym. W okresie okupacji nosiła nazwę: „Staatliche Fachschule für Bauwesen polnischer Unterrichtssprache”. W roku 1944/1945 wznowiła działalność pod nazwą „Państwowe Szkoły Budownictwa” z wydziałami: budowlanym, drogowo-wodnym (od roku 1941/42), mierniczym (od roku 1945/46) oraz technologiczno-chemicznym (od roku 1947/48). Szkoły przechodziły w latach 1944–1950 liczne przeobrażenia związane ze zmianami programów nauczania. W ramach organizacyjnych Wydziału Mierniczego istniały klasy realizujące program gimnazjum i liceum starego typu. Z dniem 1.09.1950 roku „Państwowe Szkoły Budownictwa” zostały podzielone na 3 szkoły: „Państwowe Liceum Budowlane i Drogowe”. Państwowe Liceum Miernicze i Państwowe Liceum Technologiczno-Chemiczne. Równocześnie w związku ze zmianą programu i struktur organizacyjnych szkolnictwa zawodowego utworzono odpowiadające im technika. W wyniku tej reorganizacji powstało m.in. Technikum Miernicze w Jarosławiu. W roku szkolnym 1950/51 – ostatnim, z którego akta znajdują się w zespole, istniała jedna szkoła używająca dwu nazw: Liceum Miernicze (klasy kończące szkołę zgodnie z dawnym programem) i Technikum Miernicze (klasy rozpoczynające naukę według programu nowego). Do roku 1950 szkoła podlegała Ministerstwu Oświaty, a od roku 1950 Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. L. Kwaśniak, Przemyśl 1983]

Daty skrajne:

1939, 1946-1950

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1939, 1946-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie