Liceum Handlowe Koedukacyjne Towarzystwa Liceum Handlowego w Przemyślu

Sygnatura
56/392/0
Daty skrajne
1928-1938
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Katalogi główne 1928/29-1937/38, sygn. 1-9; dzienniki lekcyjne 1929/30-1937, sygn. 10-28.

Dzieje twórcy:

W 1913 roku powstała Krajowa Szkoła Kupiecka w Przemyślu, w skład której wchodziły: dwuklasowa szkoła kupiecka męska, szkoła handlowa uzupełniająca i jednoroczny kurs handlowy żeński. W 1917 roku utworzono również dwuklasową szkołę kupiecką żeńską. Z dniem 1 I 1922 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 X 1921 roku Krajowa Szkoła Kupiecka w Przemyślu została upaństwowiona, a w jej nazwę zmieniona na: Była Krajowa Szkoła Kupiecka w Przemyślu. Decyzją MWR i OP z dnia 3 VI 1935 roku dotychczasowa Państwowa Trzyklasowa Szkoła Handlowa Męska i Żeńska w Przemyślu została przekształcona w Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie w Przemyślu. W jej skład wchodziła także, utworzona równocześnie, Państwowa Jednoroczna Koedukacyjna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego I stopnia i Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe, otwarte z dniem 1 IX 1937 roku. Prywatne Liceum Handlowe Koedukacyjne Towarzystwa Liceum Handlowego w Przemyślu rozpoczęło działalność 1 X 1928 roku, na podstawie zezwolenia udzielonego przez KOSL we wrześniu 1928 roku. W 1937 roku zostało ono upaństwowione i przekształcone w Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe w Przemyślu. [Na podstawie przewodnika po aktach szkół w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, oprac. M. Dalecki, Przemyśl 1994]

Daty skrajne:

1928-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
przewodnik po zespole Nie
spis zdawczo-odbiorczy Tak