Katolickie Towarzystwo Ukraińskie Młodzieży Męskiej we Lwowie

Sygnatura
56/393/30
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939, 1919-1939, 1919-1939, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katolickie Towaristwo Ukraińskoj Mużeskoj Mołodi we Lwowi

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie