Wydział Powiatowy w Chełmie

Sygnatura
36/25/0
Daty skrajne
1918-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

administracja ogólna z lat 1927-1943 (sygn. 1-8); rachuba i sprawozdawczość z lat 1930-1943 (sygn. 9-34); majątek komunalny z lat 1918-1944 (sygn. 35-39); sprawy opieki społecznej, oświaty, sprawy rolne, straży pożarnej oraz działalności kas oszczędności z lat 1920-1938 (sygn. 40-45); akta osobowe pracowników Wydziału Powiatowego w Chełmie z lat 1920-1944 (sygn. 46-115)

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Chełmie funkcjonował w latach 1918-1950. Siedziba mieściła się w Chełmie. Status prawny – administracja ogólna. W powiatach organami uchwalającymi były rady powiatowe, pochodzące z wyborów pośrednich i jawnych, a organami wykonawczymi wydziały powiatowe, składające się z 6 członków wybieranych przez radę pod przewodnictwem starosty. Zbierał się ona na posiedzeniach, na których podejmował uchwały. Współdziałały z nim komisje powiatowe (rewizyjna, drogowa, oświaty pozaszkolnej, opieki społecznej). W latach 1929-1930 Wydział Powiatowy Sejmiku Chełmskiego m. in. przeorganizował biuro, powołał etat referenta podatkowego. Ponadto przeprowadził dokładny spis majątku stanowiącego własność Sejmiku i założył księgi inwentarzowe, których Sejmik nie posiadał. Z dniem 13 lipca 1933 r. weszła w życie nowa ustawa z dni 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W jej następstwie „sejmik” zastąpiła „rada powiatowa”. Nowa ustawa zmieniła również określenie związku „komunalnego” na „samorządowy”. W 1934 r. personel Biura Wydziału Powiatowego uległ pewnej redukcji i składał się z 6 osób: sekretarza, inspektora samorządu, buchaltera, kasjerki, referenta podatkowego, kancelistki-maszynistki biura ogólnego.

Daty skrajne:

1918-1944

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

115

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

115

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.32

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.32

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 115