Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu

Sygnatura
56/589/0
Daty skrajne
1951-1999
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1951-1999

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1999.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2783

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

19.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak
inwentarz kartkowy roboczy Tak