Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym w Leżajsku

Sygnatura
56/595/0
Daty skrajne
1941-1945
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Publiczna Szkoła Gospodarcza - Roczna, 1941-1944, sygn. 1-3 - katalogi ocen. Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, 1944-1945, sygn. 4 – katalog ocen.

Dzieje twórcy:

Akta Rocznej Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym w Leżajsku trafiły do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu w 1963 roku poz. ks. nab. 37/63, zostały przekazane przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Leżajsku. W latach szkolnych 1941/42, 1942/43, 1943/44 szkoła nosiła nazwę Publiczna Szkoła Gospodarcza Leżajsk (Offentliche Haushaltungsschule) - nazwa na pieczęci zakładu. W roku szkolnym 1944/45 nazwa uległa zmianie na Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym w Leżajsku. Na katalogu ocen brak jest jednak pieczęci zakładu. Tę ostatnią nazwę przyjęto dla całego zespołu. Roczny program nauczania zasadniczo nie uległ zmianie. W trzech pierwszych latach szkolnych w programie nauczania był język niemiecki a nie było języka polskiego. W roku 1944/45 język niemiecki zastąpiono językiem polskim. Brak jest w zespole akt organizacyjnych. Katalogi ocen ilustrują w pewnym stopniu politykę okupanta niemieckiego w zakresie oświaty i szkolnictwa na okupowanych terenach. Z tego względu zespół mimo szczątkowego charakteru pozostawiono w zasobie AP w Przemyślu. [Na podstawie notatki do inwentarza, oprac. B. Bobusia, Przemyśl 1987]

Daty skrajne:

1941-1945

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1941-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.01

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie