Małe Seminarium OO. Dominikanów im. św. Jacka w Jarosławiu

Sygnatura
56/596/0
Daty skrajne
1957-1962
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dzienniki lekcyjne, 1957-1962, sygn. 1-12; 2. Arkusze ocen uczniów, 1957-1962, sygn. 13-17

Dzieje twórcy:

Małe seminarium OO Dominikanów im. św. Jacka w Jarosławiu, podobnie jak inne zakłady tego typu, było prywatną szkołą średnią o programie liceum ogólnokształcącego, przygotowującą kandydatów do wyższego seminarium duchownego, którego zadaniem było kształcenie duchowieństwa dla potrzeb Zakonu Kaznodziejskiego, zwanego Zakonem Ojców Dominikanów. Ze względu na specyfikę celów Małe Seminarium pełniło funkcje nie tylko szkoły, ale także zakładu wychowawczego. Placówka została zlikwidowana około 1962 roku. [Na podstawie notatki opracowanej przez młodszego archiwistę L. Kwaśniak.]

Daty skrajne:

1957-1962

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1962.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie