Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowa Warsztaty Szkolne w Rymanowie

Sygnatura
56/604/0
Daty skrajne
1950-1952
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Rymanowie - Warsztaty Szkolne, 1950, sygn. 1 - wydzierżawienie dla potrzeb szkoły maszyn i narzędzi; Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowa w Rymanowie - Warsztaty Szkolne, 1951-1952, sygn. 2-5 - plany, sprawozdania z wykonania planów, bilanse, likwidacja szkoły (protokoły zdawczo-odbiorcze składników majątkowych).

Dzieje twórcy:

W materiałach, które zachowały się w zespole nie ma żadnej wzmianki dotyczącej utworzenia szkoły w Rymanowie. Prawdopodobnie powstała ona w roku 1950 jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Swoją działalność rozpoczęła w roku szkolnym 1950/51. W roku 1951 szkoła uległa reorganizacji, w wyniku której powstała Państwowa Zasadnicza Szkoła Mechaniczna. Kolejna reorganizacja nastąpiła w roku 1952, kiedy utworzono Państwową Zasadniczą Szkołę Metalową. W roku 1952 szkoła uległa likwidacji. Do zadań organizacji działalności szkoły nie ma w zachowanych materiałach archiwalnych żadnych danych. [Na podstawie notatki do inwentarza, oprac. L. Kwaśniak, Przemyśl 1984]

Daty skrajne:

1950-1952

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie