Akta miasta Dubienki

Sygnatura
36/27/0
Daty skrajne
[1773]1850-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

rejestry klasyfikacyjne i pomiarowe gruntów miejskich, opisy posiadłości, książka rachunkowa, protokóły szkód wojennych z lat [1773]1850-1915 (sygn. 1-6)

Dzieje twórcy:

W 1588 r. król Zygmunt III Waza wydał w Krakowie przywilej lokacyjny dla miasta Dubienki. W kolejnych latach nastąpiły dalsze nadania przywilejów i potwierdzenia praw miejskich. Z otrzymaniem praw miejskich wiązało się prowadzenie kancelarii miejskiej oraz archiwum. Akta miejskie sprzed 1785 r. nie zachowały się. 30 maja 1789 r. Dubienkę podniesiono do rangi stolicy szczątkowego województwa bełskiego. W ustawie z 2 listopada 1789 r. użyto określenia powiat dubieniecki. Dubienka należała do ziemi chełmskiej, w latach 1793-1795 do województwa chełmskiego, od 1810 r. do departamentu lubelskiego. Od I połowy XIX w. znalazła się w granicach administracyjnych powiatu hrubieszowskiego, następnie w okresie 1912-1915 weszła w skład guberni chełmskiej. W okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) była gminą miejską, następnie w okresie okupacji (1939-1944) gminą wiejską w powiecie hrubieszowskim. Siedziba władz znajdowała się w Dubience. Status prawny – administracja ogólna.

Daty skrajne:

[1773]1850-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1773-1773, 1850-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak