Akta gminy Żmudź

Sygnatura
36/43/0
Daty skrajne
1870-1954
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1921-1939, 1944-1954 (sygn. 1-21, 168-217); Finansowo-Budżetowy z lat 1928-1954 (sygn. 22-50, 59-64, 66-68, 70-84, 220-244, 272-311, 333-339); Gospodarki Gminnej z lat 1911-1941, 1945-1954 (sygn. 85-98, 340-363, 414); Administracji Społecznej z lat 1944-1953 (sygn. 364-377, 415-416); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1870, 1877, 1901, 1904, 1913, 1932-1954 (sygn. 99-133k, 134-167, 378-413)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Żmudź, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Żmudź. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Annopol kol.; Antonin kol.; Bielin kol.; Borysowiec kol.; Dryszczów wieś, folwark; Gałęzów kol.; Haliczany wieś, leśniczówka; Janin kol.; Kazimierówka Wielka kol.; Klesztów wieś, kol.; Koczów wieś; Ksawerów wieś; Leszczany wieś, folwark; Lipinki wieś; Mariampol kol.; Maziarnia folwark; Mołodutyń wieś; Pobołowice wieś, kol.; Puszcza wieś; Rostoka wieś, kol.; Rudno kol.; Stanisławów wieś, Syczów wieś, kol.; Teresin kol.; Wolawce wieś; Wołkowiany wieś; Wołosów osada młyńska; Wólka Leszczańska wieś, folwark; Żmudź wieś, folwark.

Daty skrajne:

1870-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1870-1870, 1877-1877, 1901-1901, 1911-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

369

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

369

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak