Akta gminy Białopole

Sygnatura
36/45/0
Daty skrajne
1869-1954
Liczba serii
10
Liczba skanów
0

Zawartość:

1918-1939 Dział I. Ogólno-Organizacyjny (sygn. 1-2); Dział II. Finansowo-Budżetowy (sygn. 3-7); Dział V. Administracyjny (sprawy poruczone) (sygn. 8-15); 1939-1944 Dział II. Finansowo-Budżetowy (sygn. 16-18); Dział V. Administracyjny (sprawy poruczone) (sygn. 19); 1944-1954 Dział I. Ogólno-Organizacyjny (sygn. 20-69); Dział II. Finansowo-Budżetowy (sygn. 70-139); Dział III. Gospodarki Gminnej (sygn. 140-165); Dział IV. Administracji Społecznej (sygn. 166-172); Dział V. Administracyjny (sprawy poruczone) (sygn. 173-192);

Dzieje twórcy:

Gmina Strzelce (następnie Białopole), powiat hrubieszowski, gubernia lubelska, została urządzona w 1867 r. 31 grudnia 1954 r. nastąpiła likwidacja gminnych rad narodowych (gmin), w ich miejsce powołano prezydia gromadzkich rad narodowych. Siedziba gminy mieściła się w miejscowości Strzelce, następnie zmieniono nazwę i siedzibę na Białopole. Status prawny – administracja ogólna. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Białopole wieś, kol., folwark; Berezowiec wieś; Bogdanówka kol.; Buśno wieś; Grobelki wieś; Holendry wieś; Janostrów wieś, folwark; Józefów wieś; Kajetanówka wieś; Kajetanówka Nowa kol.; Kicin kol.; Klinkiernia Państwowa cegielnia; Kłopot (Horeszkowice) folwark; Kurmanów wieś; Mateuszowo kol.; Maziarnia Strzelecka osada leśna, tartak; Ordynacja Zamojskich folwark, Raciborowice wieś, kol., folwark; Radziejów wieś; Rogatka wieś; Rudka leśniczówka; Siedliszcze wieś; Skryhiczyn wieś, folwark; Stanisławówka kol.; Starosiele wieś, folwark; Strzelce wieś, folwark; Teremiec folwark, leśniczówka; Teresin folwark, Tuchanie wieś; Uchańka wieś; Zabudnowo kol.; Zaniże wieś.

Daty skrajne:

1869-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1920, 1926-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

192

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

192

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak