Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sieniawie

Sygnatura
56/2309/0
Daty skrajne
1784-1860
Liczba serii
0
Liczba skanów
439

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1784-1860

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1784-1860.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak

Zespół utworzono na podstawie uchwały Komisji Metodycznej z 15.02.2011 r.