Akta gminy Mieniany

Sygnatura
36/56/0
Daty skrajne
1945-1954
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Ogólno-Organizacyjny - dokumenty stanu cywilnego do księgi ludności stałej z 1891 r. (sygn.1); z lat 1947-1954 (sygn. 1-49); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 50-96); Gospodarki Gminnej z lat 1947-1954 (sygn. 97-109); Administracji Społecznej z lat 1948-1952 (sygn. 110-115); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1947-1954 (sygn. 116-135);

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Mieniany, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy mieściła się w miejscowości Mieniany. Po II wojnie światowej siedziba została przeniesiona do miejscowości Czerniczyn. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Cichobórz wieś, folwark; Czerniczynek wieś; Czumów wieś, folwark; Dąbrowa folwark; Gródek Nadbużny wieś, folwark; Kozodawki folwark; Kozodawy wieś, folwark; Kujtówka kol.; Masłomęcz wieś, folwark; Metelin wieś, folwark; Mieniany wieś, folwark; Ślipcze wieś; Ślipcze-Wołynka folwark. W 1936 r. zlikwidowana została gmina Dziekanów, a gromady: Brodnica, Czerniczyn i Wolica zostały włączone do gminy Mieniany.

Daty skrajne:

1945-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

135

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

135

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak