Akta gminy Dębowa Kłoda

Sygnatura
36/63/0
Daty skrajne
1896-1954 [1955]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta sprzed 1944 roku (sygn. 1-89, 180-212); Dział I Ogólno-Organizacyjny (sygn. 90-124); Dział II Finansowo-Budżetowy (sygn. 125-152, 213); Dział III Gospodarki Gminnej (sygn. 153-161); Dział IV Administracyjny - prawy poruczone (sygn. 162-179)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Dębowa Kłoda, powiat włodawski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Dębowa Kłoda. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Bednarzówka wieś; Białka wieś, folwark, leśniczówka, smolarnia; Borki kol.; Chmielów wieś, folwark; Chmielów-Mała Korona wieś; Dębowa Kłoda wieś, folwark; Lejtnie wieś; Makoszka wieś, nadleśnictwo, tartak; Piotrówek kol.; Plebania Wola wieś; Rudniki folwark; Sowin wieś, kol.; Sójka kol.; Stawek kol.; Stępków wieś; Uhnin wieś, folwark; Żmiarki wieś.

Daty skrajne:

1896-1954 [1955]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1896-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

213

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

213

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak