Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Poznaniu

Sygnatura
53/20/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
647481

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, plenipotencje, ciwilia (dla mieszczan), dissoluta.

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1434-1793

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1434-1793.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie poznańskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

1867

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1860

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

190.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

190.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie Repertorium - indeks miejscowości dla niektórych ksiąg wykonany przez Lekszyckiego, Białkowskiego i Rzyskiego.
indeks osobowy Nie Repertorium - indeks osób dla niektórych ksiąg wykonany przez Lekszyckiego, Białkowskiego i Rzyskiego.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 58 j.a., system informatyczny (sygn.: 1805-1862, w tym także SCRINIUM)
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
inwentarz opublikowany Tak 1802 j.a. (sygn.: 1-299, 301-1724, 1726-1804); patrz też system informatyczny

W zespole zdigitalizowano (skany) 169 j.a. o sygn.: Gr.1-Gr.13 (nr 53: 85668-85680), Gr.28-Gr.45 (nr 53: 85681-85698), Gr.52-Gr.65 (nr 53: 85699-85712), Gr. 97 (nr 53 85713), Gr.111-Gr.118 (nr 53: 85714-85721), Gr.166 (nr 53 85722), Gr.170-Gr.171 (nr 53: 85723-85724), Gr.173-Gr.180 (nr 53: 85725-85732), Gr.237-Gr.240 (nr 53: 85733-85736), Gr.297 (nr 53 85737), Gr.306 (nr 53 85738), Gr.310 (nr 53 85739), Gr.314 (nr 53 85740), Gr.326 (nr 53 85741), Gr.402 (nr 53 85742), Gr.650 (nr 53 85743), Gr.796 (nr 53 85744), Gr.852-Gr.860 (nr 53: 85745-85753), Gr.1174 (nr 53 85754), Gr.1211-Gr.1212 (nr 53: 85755-85756), Gr.1227-Gr.1230 (nr 53: 85757-85760), Gr.1254 (nr 53 85761), Gr.1257-Gr.1258 (nr 53: 85762-85763), Gr.1306-Gr.1307 (nr 53: 85764-85765), Gr.1311 (nr 53 85766), Gr.1314-Gr.1315 (nr 53: 85767-85768), Gr.1325 (nr 53 85769), Gr.1447 (nr 53 85770), Gr.1449 (nr 53 85771), Gr.1458-Gr.1473 (nr 53: 85772-85786), Gr.1473 (nr 53 85787), Gr.1517 (nr 53 85788), Gr.1576 (nr 53 85789), Gr.1596 (nr 53 85790), Gr.1635-Gr.1640 (nr 53: 85791-85796), Gr.1706-Gr.1743 (nr 53: 85797-85834), Gr.1803 (nr 53 85835), inwent.20 (nr 53 85836) oraz zmikrofilmowano 1708 j. a. o sygn.: Gr.14 (nr O 152282), Gr.15-Gr.27 (nr O: 152284-152296), Gr.28-Gr.37 (nr O: 33864-33873), Gr.39-Gr.55 (nr O: 38378-38394), Gr.66-Gr.75 (nr O: 162298-152307), Gr.76 (nr O 152309), Gr.77 (nr O 152308), Gr.78-Gr.90 (nr O: 152310-152322), Gr.91-Gr.96 (nr O: 38395-38400), Gr.98-Gr.111 (nr O: 38401-38414), Gr.119-Gr.153 (nr O:38422-38456), Gr.155-Gr.165 (nr O: 38458-38468), Gr.166 (nr O 39492) Gr.167-Gr.169 (nr O: 38469-38471), Gr.170-Gr.171 (nr O: 38493-38494) Gr.172 (nr O 38472), G.173-gr.174 (nr O: 38495-38496) Gr.175-Gr.193 (nr O: 38473-38491), Gr.194-Gr.236 (nr O: 38497-38539), Gr.237-Gr.239 (nr O: 38551-38553), Gr.240-Gr.250 (nr O: 38540-38550), Gr.251-Gr.296 (nr O: 38554-38599), Gr.298-Gr.299 (nr O: 38600-38601), Gr.301-Gr.305 (nr O: 38602-38606), Gr.307-Gr.309 (nr O: 38609-38611), Gr.311-Gr.313 (nr O: 38612-38614), Gr.315-Gr.325 (nr O: 36615-38625), Gr.327-Gr.365 (nr O: 38626-38664), Gr.366-Gr.401 (nr O:38673-38708), Gr.403-Gr.649 (nr O: 38709-38955), Gr.651-Gr.657 (nr O: 38956-38962), Gr.658-Gr.687 (nr O: 38964-38993), Gr.688 (nr O 38963), Gr.689-Gr.795 (nr O: 38994-39100), Gr.797-Gr.827 (nr O: 39101-39131), Gr.828 (nr O 39131a), Gr.829-Gr.1173 (nr O: 39132-39476), Gr.1175-Gr.1210 (nr O: 39478-39513), Gr.1213-Gr.1253 (nr O: 39514-39554), Gr.1255-Gr.1256 (nr O: 39555-39556), Gr.1259-Gr.1305 (nr O: 39557-39603), Gr.1308-Gr.1310 (nr O: 39604-39606), Gr.1312-Gr.1313 (nr O: 39607-39608), Gr.1316-Gr.1634 (nr O:39609-39927), Gr.1641-Gr.1705 (nr O: 39934-39998), Gr.1744-Gr.1804 (nr O: 52283-52343)