Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Wałczu

Sygnatura
53/22/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, ciwilia (dla mieszczan), pozwy, dissoluta

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1529-1773

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1529-1773.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie wałeckie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

131

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.27

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.26

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny
indeks geograficzny Nie Indeks dla kilku ksiąg - geograficzny, wyk. K. Rzyski.
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi oraz indeks dla kilku ksiąg - niektórych zagadnień, wyk. K. Rzyski.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks osobowy Nie Indeks dla kilku ksiąg - imienny, wyk. K. Rzyski.

W zespole zmikrofilmowano 125 j.a. o sygn.: Gr.1 (nr O 152338), Gr.2-Gr.4 (nr O: 152340-152342), Gr.5 (nr O 152339), Gr.6 (nr O 152343), Gr.7-Gr.8 (nr O: 152391-152392), Gr.9-Gr.10 (nr O: 152362-152363), Gr.11 (nr O 152346), Gr.12-Gr.13 (nr O: 152364-152365), Gr.14 (nr O 152382), Gr.15 (nr O 152436), Gr.16 (nr O 152469), Gr.17 (nr O 152461), Gr.18 (nr O 152460), Gr.19-Gr.20 (nr O: 152383-152384), Gr.21 (nr O 152393), Gr.22 (nr O 152437), Gr.23 (nr O 152385), Gr.24-Gr.25 (nr O: 152394-152395), Gr.26 (nr O 152397), Gr.27 (nr O 152441), Gr.28 (nr O 152399), Gr.29 (nr O 152463), Gr.30 (nr O 152462), Gr.31-Gr.33 (nr O: 152464-152466), Gr.34 (nr O 152396), Gr.35 (nr O 152466), Gr.36 (nr O 152398), Gr.37-Gr.39 (nr O: 152438-152440), Gr.40-Gr.41 (nr O: 152442-152443), Gr.42 (nr O 152400), Gr.43 (nr O 152444), Gr.44 (nr O 152446), Gr.45 (nr O 152448), Gr.46 (nr O 152468), Gr.47 (nr O 152445), Gr.48 (nr O 152387), Gr.49 (nr O 152447), Gr.50 (nr O 152449), Gr.51-Gr.54 (nr O: 152451-152454), Gr.55 (nr O 152467), Gr.56 (nr O 152403), Gr.57-Gr.58 (nr O 152406-152407), Gr.59 (nr O 152450), Gr.60 (nr O 152473), Gr.61 (nr O 152401), Gr.62 (nr O 152472), Gr.63 (nr O 152387), Gr.64 (nr O 152402), Gr.65-Gr.66 (nr O: 152404-152405), Gr.67-Gr.68 (nr O: 152408-152409), Gr.69 (nr O 152411), Gr.70 (nr O 152410), Gr.71-Gr.94 (nr 0:152412-1524335), 95 (nr O 152469), 96 (nr O 15266), Gr.97 (nr O 152408), Gr.98-Gr.99 (nr O: 152368-152369), Gr.100-Gr.101 (nr O: 152470-152471), Gr.102 (nr O 152474), Gr.103-Gr.105 (nr O: 152370-152372), Gr.106-Gr.107 (nr O: 152374-152375), Gr.108-Gr.109 (nr O: 152377-152378), Gr.110 (nr O 152386), Gr.111 (nr O 152475), Gr.112 (nr O 152389), Gr.113 (nr 152373), 114 (nr O 152376), Gr.115 (nr O 152379), 116 (nr 53 82863), Gr.117 (nr O 152458), Gr.118 (nr O 152456), Gr.119 (nr O 152455), Gr.120 (nr O 152457), Gr.121 (nr O 152476), 122 (nr 53 82864), Gr.123-Gr.124 (nr 53: 82865-82866), 125 (nr 53 82867) oraz inwentarz książkowy (nr 53 82868)