Księgi sądu i urzędu grodzkiego we Wschowie

Sygnatura
53/23/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, juramenty, ciwilia (dla mieszczan), plenipotencje.

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1495-1793

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1495-1793.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie wschowskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

267

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

264

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.95

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.91

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 263 j. a. o sygn.; 1-131 (nr 53:82869-82999), 132-230 (nr 5384000-84098), 231-236 (nr 0: 28018-28023), 237-263 (nr 53:84099-84125) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84126)