Karola Büttnera Synowie - Fabryka Sukna i Ręczny Wyrób Dywanów w Bielsku

Sygnatura
13/127/0
Daty skrajne
1830-1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy prawno-majątkowe, z lat 1830-1943, sygn. 1-4 2. Zarządzenia, okólniki i korespondencja w sprawach handlowych, z lat 1940-1943, sygn. 5-8 3. Zarządzenia, okólniki i korespondencja w sprawach produkcji, z lat 1939-1944, sygn. 9-21 4. Sprawy finansowe: inwentury, oszacowanie maszyn i urządzeń, księgi dostawców i odbiorców, fundusz płacy i bezrobocia, sprawy podatkowe, tabela amortyzacyjna, z lat 1886-1944, sygn. 22-51

Dzieje twórcy:

W latach 1780-1785 powstała w Bielsku fabryka wyrobów wełnianych, znana w XIX w. jako firma pod nazwą Karola Büttnera Synowie Fabryka Sukna w Bielsku. Właściciele przedsiębiorstwa dziedziczyli je bezpośrednio w obrębie rodziny. W roku 1933, po śmierci Karola Teodora Büttnera, firma przypadła po 1/3 części pomiędzy zmarłego Karola Augusta Büttnera, dr Pawła Büttnera oraz Herberta Büttnera. Ostatnimi sukcesorami byli synowie wyżej wymienionych. Firma prywatna istniała do roku 1945, następnie została przekształcona w jeden z oddziałów Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Leona Laski w Bielsku-Białej. Własność firmy stanowiła również druga fabryka o tej samej nazwie znajdująca się w Białej. Fabryka ta uległa w dniu 16 lutego 1935 r. całkowitemu zniszczeniu przez pożar i mimo usilnych starań jej właścicieli nie została odbudowana. Jeszcze w roku 1938 szacowano wartość wspomnianej realności fabrycznej na 76.000 zł. Przedmiot przedsiębiorstwa stanowiły pralnia wełny, szarpalnia, przędzalnia, tkalnia, drapalnia, farbiarnia i wykończalnia. Firma produkowała głównie wszelkiego rodzaju sukna (w okresie okupacji także dla potrzeb wojska), wyroby wełniane - jak kamgarny oraz dywany ręcznie wykonywane. Surowce do produkcji sprowadzano z Anglii, Holandii, Szwajcarii, Egiptu i Włoch. Towary gotowe eksportowano do Austrii, Gdańska, Egiptu, Anglii, północnej Europy, Afryki i Norwegii.. Korespondencja prowadzona była w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. W aktach zachowała się tylko korespondencja polska i niemiecka. Nazwa firmy (w zachowanych aktach oraz wydawnictwach) występuje w pięciu różnych wariantach: Karl Büttners in Bielitz - nazwa ta spotykana jest w aktach ok. 1888 r., Karola Büttnera Synowie Fabryka Sukna Bielsko - nazwa ta dominuje w okresie międzywojennym, Karola Büttnera Synowie Fabryka Wyrobów Wełnianych Bielsko - pojawia się jedynie w wydawnictwie Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu, Karola Büttnera Synowie Fabryki sukna i ręczny wyrób dywanów Bielsko - występuje od 1927 r., Karl Büttners Sohne Volltuchfabrik - Teppichknüpferei Bielitz - używana w okresie okupacji.. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Maria Kocych-Imielska, Bielsko-Biała, 1960]

Daty skrajne:

1830-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1830-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Karl Büttners Söhne - Volltuchfabrik Handteppichknüpferei Bielitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 51 j.

KM 02.07.1971, 0014-7