Gustaw Molenda i Syn - Fabryka Sukna w Kamienicy k/Bielska

Sygnatura
13/135/0
Daty skrajne
1847-1946
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta prawno-majątkowe, z lat 1847-1939, sygn. 1-3 2. Oszacowanie wartości majątku fabryki, z lat 1909-1914, 1928, 1932, 1939, sygn. 4-13 3. Plany techniczne, kosztorysy budowlane, z lat 1879-1946, sygn. 14-23

Dzieje twórcy:

Pierwszymi właścicielami firmy był rodzina Mänhardtów z Kamienicy. Od 1902 roku współwłaścicielami zostali Gustaw Molenda i jego syn Oswald. Od 1912 roku nazwa firmy brzmi "Gustav Molenda & Sohn". W 1945 r. przedsiębiorstwo zostało upaństwowione, i jako Państwowy Zakład Przemysłu Włókienniczego nr 20 stało się częścią Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląskiego w Bielsku. Rodzaj produkcji: przędzalnia, tkalnia, wykończalnia i farbiarnia.

Daty skrajne:

1847-1946

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1847-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 23 j.

KM 02.07.1971, 0014-7