Ogólna Miejscowa Kasa Chorych dla powiatów bielskiego i żywieckiego w Bielsku

Sygnatura
13/184/0
Daty skrajne
1934-1945
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólno-organizacyjne: przepisy służbowe, okólniki Związku Kasy Chorych, plan stanowisk i plan uposażeń, z lat 1940-1944 , sygn. 1-5 2. Sprawy rachunkowe: plany finansowe, zamknięcia kasowe, plany kont, roczne sprawozdania finansowe, z lat 1939-1945, sygn. 6-17 3. Ogólne sprawy osobowe: tabela uposażeń prawniczych, uprawnienia socjalne, z lat [1936-1938]1939-1945, sygn. 18-22 Akta kat. B-50: akta personalne, z lat 1939-1945, poz. 1-23

Dzieje twórcy:

Ogólna Miejscowa Kasa Chorych dla powiatów bielskiego i żywieckiego w Bielsku powstała w 1939 roku. Jej zasięg działania obejmował terytorium powiatów bielskiego i żywieckiego, natomiast do jej zadań należało finansowanie kosztów leczenia pacjentów. Ogólna Miejscowa Kasa Chorych dla powiatów bielskiego i żywieckiego w Bielsku funkcjonowała do 1945 roku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1968]

Daty skrajne:

1934-1945

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Allgemeine Ortskrankenkasse für die Kreise Bielitz und Seybusch in Bielitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

47

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.69

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.49

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie 24 j.
spis roboczy Nie 23 j.

KM 12.12.1985, 0014-1