Bielska Fabryka Przemysłu Pasmanteryjnego w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/193/0
Daty skrajne
1950-1972
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Organizacji: historia przedsiębiorstwa, schemat organizacyjny zakładu, zarządzenia wewnętrzne dyrekcji, protokoły narad dyrektora, protokoły zdawczo-odbiorcze zakładów wchodzących w skład BFPP, z lat 1950-1972, sygn. 1-13 2. Dział Planowania: plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, plany kosztów produkcji, protokoły narad, z lat 1950-1970, sygn. 14-35 3. Dział Inwestycji: plany inwestycyjne, z lat 1954-1965, sygn. 36-40 4. Dział Produkcji: sprawozdania GUS dotyczące wynalazczości, produkcji, inwestycji, szkolenia zawodowego, analiza działalności gospodarczej, z lat 1955-1970, sygn. 41-61 5. Dział Księgowości: bilanse, z lat 1950-1959, sygn. 62-69 6. Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego, akta Komisji Rozjemczej, z lat 1950-1972, sygn. 70-85

Dzieje twórcy:

Geneza Bielskiej Fabryki Przemysłu Pasmanteryjnego (BFPP) związana jest z działalnością zakładu "Tryumf" Spółka Komandytowa A. Białek i ska, Polski Przemysł Gumowo Włókienniczy w Kamienicy 149. Przedsiębiorstwo to już 25 marca 1945 r., tj. w chwili uruchomienia przeszło pod zarząd państwowy. Następnie weszło w skład Centralnego Zarządu Przemysłu Jedwabniczo Galanteryjnego w Łodzi. W dniu 15 kwietnia 1950 r. przedsiębiorstwo "Tryumf" zostało przejęte na własność państwa na podstawie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu nr 25 z dnia 24 maja 1948 r. Rozporządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 stycznia 1950 r. cały majątek firmy "Tryumf" przeszedł na własność Bielskiej Fabryki Przemysłu Pasmanteryjnego. Przedsiębiorstwo to zyskało nowe obiekty fabryczne tj. tkalnię firmy "Wencelis", która weszła w skład BFPP na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 26 kwietnia 1951. W tym samym roku, również na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego, z dnia 11 lipca 1951 r, Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych przekazały BFPP tkalnię, którą zainstalowano w Olszówce Dolnej. Przedsiębiorstwo wytwarzało taśmy elastyczno-tkane i plecione. Z czasem asortyment wyrobów rozszerzono o taśmy dekoracyjne. Bielska Fabryka Przemysłu Pasmanteryjnego funkcjonowała do 1972 r. W tym roku zakład uległ likwidacji, jego sukcesorem stały się Zakłady Tkanin Dekoracyjnych w Kietrzu. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Piotr Filipkowski, Bielsko-Biała, 1991]

Daty skrajne:

1950-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

85

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

85

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 19.12.1991, 0014-1