Emil Twerdy Fabryka Maszyn w Bielsku

Sygnatura
13/269/0
Daty skrajne
1934-1936 [1948-1950]
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Bilanse, oszacowania budynków, inwentarze, zeznania podatkowe, z lat 1934-1936, sygn. 1-5 2. Bilans zamknięcia, z 1947 r., sygn. 6 3. Protokół zdawczo-odbiorczy, z lat 1948-1950, sygn. 7

Dzieje twórcy:

W dniu 01 grudnia 1899 r. zostało wpisane do rejestru handlowego w Sądzie Obwodowym w Cieszynie przedsiębiorstwo pod nazwą Emil Twerdy w Bielsku Fabryka Maszyn. Z dniem 01marca 1912 r. właścicielami fabryki zostali Rudolf Twerdy i Oskar Twerdy - fabrykanci w Bielsku. Przedsiębiorstwo to zajmowało się produkcją maszyn włókienniczych. Fabryka położona była w Bielsku, przy ul. Długiej 13. Przedsiębiorstwo zostało przejęte na własność państwa na podstawie orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu Nr 21, l.p.634, z dnia 12 lutego 1948 r., ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 44, poz. 221. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2006]

Daty skrajne:

1934-1936 [1948-1950]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1936, 1948-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Maschinenfabrik Emil Twerdy in Bielitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 7 j.

KM 18.12.2006, 0010-6