Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku

Sygnatura
13/301/0
Daty skrajne
1941-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Branży Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku: pokontrolne sprawozdania finansowe, roczne, księgi kasowe, z lat 1940-1943, sygn. 1-7

Dzieje twórcy:

Tekstilstelle G.m.b.H. powstała we wrześniu 1939 r., po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bielska, z inicjatywy bielskich przemysłowców branży włókienniczej. Ich działalność polegała na zabezpieczaniu opuszczonego mienia przemysłowców narodowości polskiej i żydowskiej, którzy opuścili okręg bielski. Na zasadzie uzyskanego zezwolenia władz wojskowych przejęli surowce i półfabrykaty opuszczone i przetworzyli je na wyroby gotowe, a po ich sprzedaży z otrzymanej gotówki pokryli wynagrodzenie pracowników zakładów porzuconych. Tekstilstelle pracowała za prowizją i po ukończeniu przerobu uległa likwidacji w roku 1940, której funkcje i majątek przejęła Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Branży Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Daty skrajne:

1941-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1941-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bezirksgruppe Ost - Schlesien der Fachgruppe Tuch - und Kleider - Industrie Bielitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 7 j.