Inspektorat Pracy Obwodu 35 w Białej Krakowskiej

Sygnatura
13/305/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Inspektorat Pracy Obwód 35 w Białej Krakowskiej: protokoły i zarządzenia pokontrolne zakładów i wytwórni drobnego przemysłu terenowego, z lat 1945-1951, sygn. 1-11

Dzieje twórcy:

Inspektorat Pracy Obwód 35 w Białej Krakowskiej prowadził działalność na mocy art.. 23 rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 14.07.1927 r. o inspekcji pracy oraz rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 16.03.1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz rozporządzenia z dnia 16.11.1946 r. Obwodowi inspektorzy pracy przeprowadzali kontrolę warunków pracy w zakładach, wytwórniach i warsztatach państwowych i prywatnych, produkujących towary wszelkiego asortymentu. Kontrola uwzględniała warunki pracy osób zatrudnionych z zakładzie, ilość robotników, sprawdzała cechy budowlane pomieszczeń, urządzenia techniczne, zabezpieczenia ochronne, warunki higieniczne i sanitarne. W wyniku przeprowadzonej kontroli, Inspektorzy wydawali odpowiednie zarządzenia względnie nakazy. Winni niewykonania nakazu Inspektora Pracy, ulegali karom pieniężnym. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

33

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie 2
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 31