Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej

Sygnatura
13/801/0
Daty skrajne
[1957-1975] 1976-1991 [1992-2000]
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Drogomyślu z lat 1957-1976 /sygn.1-21/ Sprawy organizacyjne (protokoły i sprawozdania Rady Zakładowej, sprawozdania) bilanse. II. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej z lat 1976-1992 /sygn.22-39/ Zarządzenia wewnętrzne plany i sprawozdania, bilanse. III. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Karczowie Zakład Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej z lat 1992-2000 /sygn.40-53/ Zarządzenia własne, sprawy przekształceń, sprawozdania GUS, bilanse roczne.

Dzieje twórcy:

W 1958 roku zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa z 8 lutego1958 roku nr.FB.F-13/4/58 zostały powołane z dniem 1 stycznia 1958 roku Zakłady Sztucznego Unasieniania w Częstochowie i Skoczowie (tereny powiatu Cieszyn i Bielsko), a od 1960 roku w Drogomyślu jako jednostki budżetowe podległe Wojewódzkiemu Zarządowi Rolnictwa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. W 1961 roku utworzony został Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie z podległymi Państwowymi Zakładami Unasieniania Zwierząt w Częstochowie i Drogomyślu. W 1960 roku Zakład w Drogomyślu obejmował swym zasięgiem działalność inseminacyjną w powiatach: bielskim, cieszyńskm, pszczyńskim, rybnickim, tyskim i wodzisławskim, a od 1963 roku przejmuje tereny również powiatów gliwickiego i tarnogórskiego. Po zmianach administracyjnych w kraju, w 1975 roku powołano Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej (początkowo z siedzibą w Drogomyślu) jako jednostkę budżetową podległą Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Katowicach. Działała ona na podstawie zarządzenie Nr 25 Ministra Rolnictwa z 24 czerwca 1976 roku. Swoje zadania realizowała na terenie ówczesnego województwa bielskiego oraz jednostek administracyjnych Jaworzna , Chrzanowa, Zebrzydowic, Trzebini, Libiąża i Babic. Po przeniesieniu siedziby stacji do Kleczy Dolnej, w Drogomyślu działała jej filia. W oparciu o Zarządzenie nr 139 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 6 listopada 1991 roku z dniem 1 stycznia 1992 roku nastąpiła kolejna reorganizacja. W związku z tym Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej została podporządkowana Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Karczowie jako Zakład Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej. Ostatnia reorganizacja z 1999 roku podporządkowała Zakład Unasieniania Zwierząt w Kleczy Dolnej (w końcowym okresie tj. od 1999 r. Centrum Produkcji Nasienia Knurów w Kleczy Dolnej) – Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Krasnem. Z dniem 1 grudnia 2000 roku na bazie dotychczasowej Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt im. Prof. Władysława Bielańskiego w Krasnem została utworzona nowa firma o nazwie Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o. w Krasnem, będąca jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Od tego czasu podporządkowany Centrum zakład w Kleczy Dolnej funkcjonuje jako Stacja Eksploatacji Knurów w Kleczy Dolnej. [opracowano na podstawie notatki informacyjnej autorstwa Pawła Hudzika]

Daty skrajne:

[1957-1975] 1976-1991 [1992-2000]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1975, 1957-1975, 1976-1991, 1976-1991, 1992-2000, 1992-2000.

Nazwa dawna:

Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Drogomyślu; Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Karczowie Zakład Unasienniania Zwierząt w Kleczy Dolnej

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 53 j.i.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 53 j.i.

K.M. 06.10.2011