Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce - Poznań

Sygnatura
53/303/0
Daty skrajne
1939 - 1942 [1943]
Liczba serii
8
Liczba skanów
52788

Zawartość:

Zespół zawiera akta ogólne (spisy akt, dzienniki podawcze, zarządzenia, sprawy gospodarcze i pracowników, sprawozdania), korespondencje w sprawie poszukiwań i identyfikacji osób, ewidencje zmarłych i zaginionych obywateli w 1939 r. Ponadto w zespole znajdują się wycinki prasowe.

Dzieje twórcy:

W 1939 r. dla ustalenia strat mniejszości niemieckiej w Polsce powołano przy ówczesnym Szefie Zarządu Cywilnego w Poznaniu A. Greiserze urząd, który otrzymał ostateczną nazwę w lipcu 1940 r. Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce - Poznań (Zentrale fur die Graber der ermordeten Volksdeutschen in den eingegliederten Ostgebieten). Kierownikiem Zentrale był najpierw Korth, pracownik urzędu namiestnika w Poznaniu, a później A. Schmidt, z zawodu nauczyciel. Pracowników było tylko kilkunastu. Ich zadaniem było wyszukiwanie przy pomocy władz lokalnych lub korespondencji z zainteresowanymi osobami grobów z miejscowymi Niemcami na terenie wszystkich ziem polskich pod okupacją niemiecką. Na podstawie zgłoszeń i identyfikacji zwłok sporządzano spisy i kartotekę osób które zaginęły lub zginęły w 1939 r. Zentrala zakończyła swoją działalność w maju 1942 r. [Na podst. wstępu do inwentarza St. Nawrockiego]

Daty skrajne:

1939 - 1942 [1943]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1942, 1943-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Zentrale für Gräber der ermordeten Volksdeutschen in den eingegliederten Ostgebieten - Posen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

502

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

501

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 499 j. a. o sygn.: 1-492 (nr O: 70599-71090), 495-501 (nr O: 71091-71097) oraz zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-492, 495-501