vacat - Zbiór szczątków zespołów Powiatowego Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej - wydzielono zespoły nr 13/289-13/313, zespół nr 13/187/4 włączony do zespołu nr 13/262, nr 13/187/8 przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach

Sygnatura
13/187/0
Daty skrajne
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej: