Gmina Wyznaniowa Żydowska w Czudcu

Sygnatura
59/736/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
296

Zawartość:

Rada Gminy Wyznaniowej Izraelickiej, lata 1922–1939, sygn. 1–8 – protokoły i uchwały Rady i Zarządu Gminy, zbiór przepisów prawnych, listy płatników składek, budżety roczne, księgi kasowe, akta posiadłości gruntowej i ewidencja ludności; Rada Żydowska, lata 1939–1942, sygn. 9–22 – protokoły posiedzeń z lata 1940–1942, listy płatników, arkusz posiadłości gruntowej, korespondencja w sprawach opieki społecznej i udzielania pomocy przez Amerykański Komitet Żydowski i Żydowska Samopomoc społeczną, wykazy ludności żydowskiej zobowiązanej do pracy przymusowej.

Dzieje twórcy:

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Czudcu działała na podstawie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. "o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie byłego Królestwa Kongresowego" (Dz. Pr. P. P. 1919 nr 14 poz. 175) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. "o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego" (Dz. U. 1927 nr 91 poz. 818). Gmina miała zapewnić swoim członkom możliwość zaspokojenia ich potrzeb religijnych. Władzę w Gminie do 1928 roku sprawowała Rada, a w latach 1928–1939 Zarząd Gminy. Nadzór na Gmina wyznaniową Żydowska sprawowały władze powiatowe administracji ogólnej I instancji. Na początku okupacji władzę w Gminie Żydowskiej sprawował nadal Zarząd Gminy. Na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 27 listopada 1939 r. zlikwidowano Zarząd Gminny, a w jego miejsce ustanowiono Radę Żydowską (Judenrat). Rada poza prowadzeniem spraw administracyjnych i wykonywaniem zarządzeń Starosty, zajmowała się organizowaniem pomocy materialnej dla wysiedlonych Żydów, opieką nad dziećmi oraz wyznaczaniem i rejestracją ludności żydowskiej kierowanej do wykonywania przymusowych robót. Gmina Żydowska w Czudcu przestała istnieć w 1942 r., kiedy to ludność żydowska została wywieziona do getta w Rzeszowie, a później do obozów zagłady. [na podstawie wstępu do inwentarza oprac. D. Olszanecka, Rzeszów 2013]

Daty skrajne:

1922-1942

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Izraelicka Gmina Wyznaniowa w Czudcu

Daty:

1922-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak