Szkoły powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/153/0
Daty skrajne
1880-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

153/1 4-klasowe Żeńskie Progimnazjum Stepanidy Czyżmy w Chełmie sprawozdanie o egzaminach w 4 klasie progimnazjum Stepanidy Czyżmy w Chełmie z 1913 r. (sygn. 1); 153/2 7-klasowa Żeńska Szkoła Maryjska w Chełmie protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, listy uczniów, przyjęcia uczniów z 1913 r. (sygn. 1); dział nauczania za 1914 r., sprawozdanie liceum za 1913 r., listy i wiadomości o wykładowcach, prośby o ulgi z 1914 r. (sygn. 2); korespondencja urzędowa z lat 1913-1914 (sygn. 3); prośby o przyjęcie do liceum z lat 1910-1914 (sygn. 4); o przyjęciach i zwolnieniach uczniów ze szkoły z lat 1913-1914 (sygn. 5); o zwolnieniach uczniów od opłat za naukę z 1914 r. (sygn. 6-7); prośby o przyjęcie do szkoły z 1915 r. (sygn. 8); spis uczniów szkoły za I półrocze z 1914 r. (sygn. 9); informacje nauczycieli o osiągnięciach uczennic, protokoły egazminów próbnych i końcowych, kopie świadectw z lat 1912-1913 (sygn. 10-11); informacje wykładowców o osiągnięciach i sukcesach uczennic - klasa przygotowawcza, 1, 2, 3, 4, 6, 7 z lat 1914-1915 (sygn. 12-18); świadectwa uczennic 7 klasy (sygn. 19); dokumenty dotyczące szkoły z lat 1909-1912 (sygn. 20); sprawozdania szkoły z lat 1912, 1914 (sygn. 21); zasiłki dla służby z 1914 r. (sygn. 23); akta osobowe nauczycieli z lat 1880-1915 (sygn. 24-29); prośby o dopuszczenie do lekcji próbnych - otrzymanie tytułu "domowy nauczyciel" z lat 1913-1915 (sygn. 30-31); ewakuacja szkoły - działania wojenne z 1914 r. (sygn. 32); slorowidz IV oddziału biblioteki szkoły, XIX w. (sygn. 33); 153/3 1-klasowa Szkoła Początkowa w Pniównie gm. Olchowiec, pow. Chełm opis majątku jednoklasowej szkoły w Pniównie z 1911 r. (sygn. 1); 153/4 1-klasowa Szkoła Początkowa w Tarnowie gm. Olchowiec pow. Chełm opis majątku jednoklasowej szkoły w Tarnowie z 1911 r. (sygn. 1) 153/5 Seminarium Nauczycielskie w Chełmie – karta B

Dzieje twórcy:

153/1 4-klasowe progimnazjum w Chełmie – nie ustalono okresu funkcjonowania. Siedziby szkoły mieściła się w Chełmie. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoły elementarne, podstawowe, powszechne. 153/2 Początki 7-klasowej Żeńskiej Szkoły Maryjskiej w Chełmie sięgają 1864 r., kiedy rozpoczęła działalność Siedmioklasowa Szkoła Żeńska w Chełmie; w 1875 r. przyjęła nazwę Szkoły Żeńskiej Maryjskiej (protektorat miała objąć żona Aleksandra II, Maria). Działalność szkoły ustała w 1915 r., kiedy szkoła przeniosła się na tereny Rosji. Siedziby szkoły mieściła się w Chełmie. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoły elementarne, podstawowe, powszechne. Szkoła podlegała naczelnikowi Chełmskiej Dyrekcji Szkolnej. Celem szkoły było umożliwienie wychowania religijno-moralnego pannom narodowości rosyjskiej wyznania prawosławnego. Program nauczania obejmował m.in. religię, język rosyjski i cerkiewno-słowiański, matematykę, przyrodę, kaligrafię, roboty ręczne, śpiew cerkiewny. Po ukończeniu szkoły wydawane były świadectwa uprawniające do objęcia stanowiska nauczycielki domowej. 153/3 Jednoklasowa szkoła początkowa w Pniównie – nie ustalono okresu funkcjonowania. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoły elementarne, podstawowe, powszechne. Siedziby szkoły mieściła się w Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski. 153/4 Szkoła Początkowa 1-klasowa w Tarnowie – nie ustalono okresu funkcjonowania. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoły elementarne, podstawowe, powszechne. Siedziby szkoły mieściła się w Tarnowie, gmina Wierzbica, powiat chełmski. 153/5 Seminarium Nauczycielskie w Chełmie – karta B.

Daty skrajne:

1880-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1880-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 36
spis roboczy Tak 1