Akta rad szkolnych w Chełmie i Hrubieszowie

Sygnatura
36/154/0
Daty skrajne
1920-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

154/1 Rada Szkolna Miejska w Chełmie frekwencja uczniów w szkołach powszechnych z 1929-1930 (sygn. 1-2); protokoły konferencji rejonowych z lat 1932-1936 (sygn. 3); 154/2 Rada Szkolna Powiatowa w Hrubieszowie protokoły posiedzeń Okręgowej Rady Szkolnej i Rady Szkolnej Powiatowej w Hrubieszowie z lat 1920-1924 (sygn. 1); budżety dozorów szkolnych z lat 1936-1937 (sygn. 2); wykazy nauczycieli powiatu hrubieszowskiego z lat 1938-1939 (sygn. 3); akta Dozoru Szkolnego gminy Białopole z lat 1933-1934 (sygn. 4); budżet Dozoru Szkolnego gminy Białopole z lat 1933-1934 (sygn. 5)

Dzieje twórcy:

154/1 Rada Szkolna Miejska w Chełmie powołana została w 1929 r. Działalność rady ustała w 1939 r. Siedziba mieściła się w Chełmie. Status prawny – instytucje nauki i oświaty. Do zadań Rady należało zorganizowanie dożywiania dzieci w szkołach dzięki funduszom społecznym ze zbiórek ulicznych i w szkołach, organizacja bezpłatnych kolonii i półkolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych, opieka lekarsko-higieniczna nad uczniami szkół podstawowych, organizacja nauki dla dzieci żydowskich i religii mojżeszowej. 154/2 Rada Szkolna Powiatowa w Hrubieszowie funkcjonowała w okresie II RP. Siedziba mieściła się w Hrubieszowie. Status prawny – instytucje nauki i oświaty. Do zadań Rady należało organizacja szkół na terenie powiatu hrubieszowskiego, nadzór nad gminnymi dozorami szkolnymi.

Daty skrajne:

1920-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak