Dyrekcja Kolei Żelaznych w Katowicach

Sygnatura
12/6/0
Daty skrajne
[1809] 1895-1922 [1945]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy ogólne: okupacja Królestwa w czasie I wojny światowej, protokoły z okresu plebiscytu z lat 1914-1922, sygn. 1-3 Sprawy techniczne: budowa linii telefonicznych z lat 1895-1926, sygn. 4-20 Sprawy personalne z lat 1880-1933, sygn. 21-33 Posteriora obejmują akta personalne pracowników przeniesionych

Dzieje twórcy:

Eisenbahndirektion Kattowitz jest szczątkiem dużego zespołu akt urzędu, który istniał od 1895 do 1922 roku i zasięgiem swego działania obejmował teren Górnego Śląska i Opolszczyzny. W 1895 roku nastąpiła zasadnicza reorganizacja administracji kolei żelaznych w państwie pruskim. Utworzono 21 dyrekcji kolei – dla Śląska dwie: we Wrocławiu i Katowicach. Po podziale Śląska w 1922 roku dla Opolszczyzny i niemieckiej części Górnego Śląska utworzono dyrekcję kolei w Opolu (Eisenbahndirektion Oppeln), a po stronie polskiej – Dyrekcję Kolei Państwowych w Katowicach. Akta Eisenbahndirektion Kattowitz zostały podzielone między te dwie instytucje. W 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, władze polskie ewakuowały na wschód akta własne Dyrekcji Kolei Państwowej w Katowicach oraz odziedziczone akta niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych w 1940 roku władze Generalnej Guberni przekazały te akta do Opola. Zostały one złożone w budynku Eisenbahndirektion Oppeln. W czasie wojny Dyrekcja Kolei w Opolu kilkakrotnie przekazywała do Staatsarchiv Breslau. – skąd w latach okupacji przesłano je do terytorialnie właściwego Staatsarchiv Kattowitz. Ze względu na trudności transportowe Dyrekcji Kolei w Opolu nie przekazała do Staatsarchiv Kattowitz akt przewiezionych z GG w 1940 roku. Akta te prawdopodobnie zostały zniszczone w czasie działań wojennych w 1945 roku. Akta Eisenbahndirektion Kattowitz znalazły się w zbiorach Archiwum Państwowego w 1945 roku wraz z resztą zasobu byłego Staatsarchiv Kattowitz. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Staszków, Katowice 1972]

Daty skrajne:

[1809] 1895-1922 [1945]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1809-1894, 1895-1922, 1928-1928, 1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Eisenbahndirektion Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2026

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

73.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 33 j.
spis roboczy Tak nr 1-1976 j. dok. aktowa; nr 2-17 j. dok.techniczna

KM 27.02.1990, 0014-1