Główny Urząd Ceł w Mysłowicach

Sygnatura
12/10/0
Daty skrajne
1888-1921
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy ogólne i organizacyjne z lat 1897-1921, sygn. 1-15 Zarządzenia regulujące sprawy przemytu, uprawnień policji z lat 1912-1921, sygn. 16-17 Zarządzenia dotyczące wwozu i wywozu artykułów żywnościowych i przemysłowych z lat 1907-1921, sygn. 18-32 Opłaty celne z lat 1900-1918, sygn. 33

Dzieje twórcy:

Główny Urząd Celny w Mysłowicach pod nazwą Hauptzollamt został utworzony w 1848 roku zarządzeniem Rejencji Opolskiej z dnia 1 października 1847 roku, w związku z oddaniem do ruchu linii kolejowej Kraków- Mysłowice. Hauptzollamt podporządkowany był Oberzolldirektion in Breslau, podlegały mu zaś urzędy celne na terenie powiatu katowickiego i bytomskiego. Do kompetencji Głównego Urzędu Celnego należał pobór cła wwozowego i wywozowego oraz podatku spożywczego bez względu na wysokość a ponadto miał prawo wydawania listów przewozowych i zaświadczeń uprawniających do wwozu lub wywozu towarów. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1960]

Daty skrajne:

1888-1921

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1888-1921.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Hauptzollamt Myslowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 33 j.
spis roboczy Tak 8 j.

KM 26.02.1986, 0014-1