Oddział I Urzędu Celnego w Szopienicach

Sygnatura
12/12/0
Daty skrajne
1863-1922
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych, statystyka z lat 1863-1922, sygn. 1-68

Dzieje twórcy:

Urząd Celny w Szopienicach został utworzony w 1970 roku pod nazwą Nebenzollamt I Schoppinitz. Do 1848 roku urzędy celne I i II klasy podlegały Głównemu Urzędowi Celnemu w Bieruniu – Zabrzegu, a od 1848 roku nowo utworzonemu Głównemu Urzędowi Celnemu w Mysłowicach. Do kompetencji urzędów celnych I i II klasy należał pobór cła wwozowego i wywozowego oraz podatku spożywczego nie mogącego przekraczać określonej sumy. Ponadto urzędy celne I i II klasy mogły wydawać listy przewozowe tylko za specjalnym upoważnieniem ministra finansów. Zakres kompetencji urzędów celnych I i II klasy nie różnił się. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1960]

Daty skrajne:

1863-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1863-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Nebenzollamt I Schoppinitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

68

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 24.10.1966, 0014-3