Akta wyborcze do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego

Sygnatura
12/18/0
Daty skrajne
[1921] 1922-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wybory do Sejmu RP 5 XI 1922 i Senatu RP 12 XI 1922 z lat 1922, sygn. 1-4 Wybory do Sejmu RP 4 III 1928 i Senatu RP 11 III 1928 z lat 1927-1928, sygn. 5-8 Wybory do Sejmu RP 16 XI 1930 i Senatu 23 XI 1930 z lat 1930, sygn. 9-16 Wybory do Sejmu RP 8 IX 1935 i Senatu RP 15 IX 1935 z lat 1935, sygn. 17-18 Wybory do Sejmu Śląskiego 24 IX 1922 z lat 1921-1928, sygn. 19 Wybory do Sejmu Śląskiego 11 V 1930 z lat 1930, sygn. 20-21 Wybory do Sejmu Śląskiego 23 XI 1930 z lat 1930, sygn. 22 Wybory do Sejmu Śląskiego 8 IX 1935 z lat 1935, sygn. 23-24 Instrukcje, okólniki, kalendarz wyborczy, protokoły posiedzeń, korespondencja, listy wyborcze kandydatów, spisy wyborców, protesty wyborcze, zestawienie wyników głosowania, afisze wyborcze, wycinki z gazet.

Dzieje twórcy:

Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP z dnia 22 lipca 1922 roku przewidywała powołanie komisji wyborczych dla przeprowadzenia i zorganizowania wyborów. W zależności od kompetencji i podziału terytorialnego kraju na okręgi i obwody wyborcze ustawa wyróżniła 3 rodzaje komisji: Państwową Komisję Wyborczą, Okręgowe Komisje Wyborcze i Obwodowe Komisje Wyborcze. Funkcjonowanie tych organów regulowane było instrukcjami i okólnikami Generalnego Komisarza Wyborczego oraz kalendarzem wyborczym. Ordynacja wyborcza z 1922 roku przewidywała procedurę powoływania przewodniczących okręgowych i obwodowych komisji wyborczych oraz skład osobowy tych organów. Na terenie województwa śląskiego w czasie wyborów w latach 1922, 1928, 1930 funkcjonowały 3 okręgowe komisje wyborcze do Sejmu i Senatu RP: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 z siedzibą w Królewskiej Hucie, nr 39 z siedzibą w Katowicach i nr 40 z siedzibą w Cieszynie. Komisje te stanowiły instancję wyższą dla komisji obwodowych, których wykaz podają Dzienniki Ustaw RP z 1922, 1928 i 1930 roku. Zmiana ordynacji wyborczej w 1935 roku przyniosła zmianę okręgów wyborczych na terenie całej Polski. Województwo śląskie w wyborach w 1935 roku objęte zostało działalnością 5 komisji wyborczych: nr 88 i 89 z siedzibą w Katowicach, nr 90 z siedzibą w Świętochłowicach, nr 91 z siedzibą w Rybniku i nr 92 z siedzibą w Bielsku. Zasady działalności pozostały bez zmian. Ordynacja wyborcza do Sejmu Śląskiego podana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1922 roku w rozdziale III wyznaczała 3 okręgi wyborcze na terenie województwa: nr 1 z siedzibą Głównej Komisji Wyborczej w Cieszynie, nr 2 z siedzibą w Katowicach i nr 3 z siedzibą w Królewskiej Hucie. Główne Komisje Wyborcze jako organy właściwe do przeprowadzenia i organizacji wyborów podlegały Generalnemu Komisarzowi Wyborczemu i powoływane były przez Prezydenta RP. Podział na okręgi wyborcze do Sejmu Śląskiego pokrywał się w zasadzie z podziałem terytorialnym do wyborów do Sejmu i Senatu RP. Główna Komisja Wyborcza składała się z przewodniczącego, zastępcy oraz 3 członków. Na stanowisku przewodniczącego ordynacja wyborcza przewidywała prezesa Sądu Okręgowego lub sędziego przez niego powołanego. Wybór zastępcy przewodniczącego należał do prezesa Sądu Okręgowego, a pozostałych 3 członków do wybierało zgromadzenie naczelników gmin okręgu wyborczego. Podział terytorialny województwa śląskiego na okręgi wyborcze do Sejmu Śląskiego przetrwał do 1935 roku, kiedy to nowa ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP zastosowana została także do Sejmu Śląskiego. Wprowadziła ona podział na 12 okręgów wyborczych, którymi zarządzały Główne Komisje Wyborcze: nr 1 w Katowicach, nr 2 w Kochłowicach, nr 3 w Siemianowicach, nr 4 w Chorzowie, nr 5 w Tarnowskich Górach, nr 6 w Świętochłowicach, nr 7 w Szarleju, nr 8 w Rybniku, nr 9 w Wodzisławiu, nr 10 w Pszczynie, nr 11 w Mikołowie, nr 12 w Cieszynie. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. L. Bogacka, Katowice 1983]

Daty skrajne:

[1921] 1922-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1922, 1922-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak