Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach

Sygnatura
12/27/0
Liczba serii
628
Liczba skanów
274540

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1892] 1922-1939 [2011]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Państwowe Gimnazjum Polskie w Bielsku

Daty:

1892-1922, 1922-1939, 1939-2011.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

52146

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

2

Ogółem metrów bieżących

345.79

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.01

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 21431 j. (508 j., 10833 j., 7475 j., nr 5 - 297 j. sygn. 967, 2317 j.)
spis roboczy Tak spis dla 29614 j., nr 6 - 2 j. (Wydział Komunikacyjno-Budowlany), nr 7 - 1 j.
brak pomocy Nie 2 j.
inwentarz kartkowy roboczy Tak 1057 j. (Wydział Skarbowy i mapy i plany), nr 8 dla 39 j.

10 spisów roboczych dla Wydz. I - XIII oraz 7547 j. akt osobowych, opcyjnych, inwentarz kartkowy dla Wydz. XIV, inwentarz kartkowy dla map i planów