Starosta Powiatu Katowice

Sygnatura
12/130/0
Daty skrajne
[1912] 1939-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy majątkowe: zadłużenia przedsiębiorstw państwowych z lat 1912-1944, sygn. 1-7 Rozliczenia budżetowe: wydatki budżetowe z lat 1943, sygn. 8 Sprawy personalne: akta personalne burmistrzów z lat 1940-1944, sygn. 9-10 Sprawy dotyczące dokumentacji stanu cywilnego: ewidencja ksiąg metrykalnych z lat 1939-1944, sygn. 11-12 Spis akt personalnych z lat 1939-1944, 239 j., brak sygn. 72 Anteriora dotyczą akt gruntowych

Dzieje twórcy:

Powiat katowicki w okresie okupacji hitlerowskiej wchodził w skład rejencji katowickiej. Podstawą organizacji administracji hitlerowskiej na terenie byłego województwa śląskiego był dekret o podziale i administracji włączonych terenów wschodnich z dnia 8 października 1939 roku. Zgodnie z paragrafem 3 tego dekretu w zakresie organizacji administracji na terenach włączonych do Rzeszy obowiązywać miały przepisy wydane dla Okręgu Sudetów z dnia 14 kwietnia 1939 roku. Według tych przepisów powiat stanowił jednostkę administracji ogólnej i samorządowej. Zarządzeniem Rady Ministrów z 26 września 1939 roku przekazano landratowi całość spraw samorządowych na szczeblu powiatu; przeszły na niego dotychczasowe uprawnienia sejmiku powiatowego i wydziału powiatowego; wprowadzona zastała zasada jednoosobowego kierownictwa. Starosta był urzędnikiem państwowym mianowanym przez kanclerza Rzeszy po uzyskaniu odpowiedniej opinii NSDAP. Jego bezpośrednim zwierzchnikiem był prezes rejencji. Urząd istniał do stycznia 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr A. Staszków, Katowice 1973]

Daty skrajne:

[1912] 1939-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1912-1939, 1939-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Der Landrat des Kreises Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

251

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 12 j.
spis roboczy Tak akta osobowe - 239 j.