Wyższy Sąd Krajowy, Katowice

Sygnatura
12/133/0
Daty skrajne
[1931] 1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Spisy sądów i prokuratur, b.d., sygn. 1 Sprawy organizacyjne: ogólne przepisy dotyczące uprawnień sędziów i prokuratorów z lat 1941-1944, sygn. 2-7, 4a Sprawy finansowe i budżetowe: budżety, sprawy gospodarcze z lat 1939-1944, sygn. 8-18

Dzieje twórcy:

Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach został utworzony w marcu 1941 roku (Erlass über Errichtung eines Oberlandesgerichts in Kattowitz vom 20. März 1941). W jego obwodzie działały sądy krajowe w Bielsku, Bytomiu-Katowicach, Cieszynie, Gliwicach, Nysie, Opolu i Raciborzu. Wyższe sądy krajowe rozpatrywały przede wszystkim skargi, apelacje i rewizje od orzeczeń sądów krajowych i obwodowych oraz nadzorowały wymiar sprawiedliwości na obszarze podlegającym ich właściwości. Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach zakończył działalność w styczniu 1945 roku. [zespół opracował mgr H. Kaczmarczyk, Katowice 1964]

Daty skrajne:

[1931] 1939-1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1931-1939, 1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Oberlandesgericht Kattowitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.41

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 19 j.
spis roboczy Tak 7 j.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 2, 3, 10