Prezydent Policji w Katowicach

Sygnatura
12/141/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Der Polizeipräsident in Kattowitz /Prezydent Policji w Katowicach/ z lat 1939-1945, sygn. 1-19 Polizeiamt Kőnigshütte /Urząd Policyjny Chorzów/ z lat 1940-1945, sygn. 20 27 Polizeirevier Schlesiengrube /27 Rewir Policyjny Chropaczów/ z lat 1940-1941, sygn. 21 28.Polizeirevier Hohenlinde /28 Rewir Policyjny Łagiewniki/ z lat 1940-1941, sygn. 22 35 Polizeirevier - Zweigstelle Godulahütte /35 Rewir Policyjny - Filia Godula/ z lat 1940-1941, sygn. 23 36 Polizeirevier Antonienhütte /36 Rewir Policyjny Wirek/ z lat 1941-1944, sygn. 24-25 Polizeirevier - Zveigstelle 19 A Brzozowitz-Kamin /Rewir Policyjny - Filia 19 A Brzozowice-Kamień/ z lat 1942-1944, sygn. 26-27

Dzieje twórcy:

Zarząd policji państwowej (Polizeiverwaltung) w Katowicach został utworzony na podstawie zarządzenia Grentzschutz Abschnitts-Kommando 5 - Chef der Zivilverwaltung z 27 IX 1959 roku dotyczącego utworzenia specjalnego zarządu policji dla wschodniej części górnośląskiego okręgu przemysłowego z dniem 6 IX 1959 roku. Siedziba zarządu policji mieściła się w Katowicach. Zakres działania zarządu obejmował miasta: Katowice, Chorzów i Sosnowiec, powiat katowicki oraz Czeladź, Będzin, Dąbrowę Górniczą, Strzemieszyce, Niwkę i Zagórze w powiecie będzińskim. Na czele zarządu policji państwowej w Katowicach stał prezydent policji, noszący początkowo tytuł Der Polizeipräsident des ostoberschlesischen Industriegebiets. Utworzył on urzędy policji (Polizeiamt) w Chorzowie i Sosnowcu. Dopiero 6 III 1940 roku minister spraw wewnętrznych Rzeszy, w oparciu o rozporządzenie kanclerza Rzeszy z 8 X 1959 roku, dotyczącego podziału i zarządzania terenów wschodnich, wydał zarządzenie o utworzeniu z dniem 1 IV 1940 roku zarządu policji państwowej w Katowicach pod kierownictwem prezydenta policji dla miast Katowic i Chorzowa, powiatu katowickiego oraz oddzielnego zarządu policji w Sosnowcu.. Po utworzeniu zarządu policji państwowej w Sosnowcu, zarządzeniem Reichsführera SS z 22 II 1941 roku zostały ujednolicone tytuły kierowników zarządów policji państwowej w Katowicach, Sosnowcu i Gliwicach. Odtąd prezydent policji państwowej w Katowicach nosił tytuł Der Polizeipräsident in Kattowitz. Podlegał on prezydentowi rejencji katowickiej. Zarząd policji państwowej w Katowicach istniał do stycznia 1945 roku. Do kompetencji i obowiązków zarządu policji państwowej w Katowicach należały sprawy zgrupowane w prezydium i pięciu oddziałach: Abt. I - Wirthschaftsabteilung, Abt. II - Einwohnermeldeamt, Fremdenpolizei, Passwessen, Staatsangehörigkeit, Abt. III - Verkehr-, Feuer-u.,Wasserpolizei, Abt. IV - Gewerbepolizei, Abt. V - Strafverfügungen, Amtshilfe, Polizeiverordnungen usw. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. prof. E. Długajczyk, Katowice 1985]

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Der Polizeipräsident in Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1, 6, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 27