Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Górnego Śląska w Katowicach

Sygnatura
12/142/0
Daty skrajne
[1921] 1932-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. Największą jednostką terenową (pokrywającą się z grubsza z administracyjnym podziałem państwa) był Okręg (Gau). Gau składał się z Kierownictw Powiatowych (Kreisleitung) tworzonych przez Grupy Miejscowe (Ortsgruppe). Grupy Miejscowe dzieliły się na Komórki (Zelle), a te na Bloki (Block). W roku 1925 powstał śląski okręg NSDAP z siedzibą we Wrocławiu (NSDAP Gauleitung Schlesien) obejmujący pruską prowincję śląską (Provinz Schlesien), w tym również górnośląską Rejencję Opolską (Regierung Oppeln). W październiku 1939 roku tereny polskiego Górnego Śląska (wraz kilkoma powiatami województw krakowskiego i częstochowskiego) zostały włączone do III Rzeszy. Na terenach tych powstała Rejencja Katowicka (Regierung Kattowitz). W roku 1941, w związku z utworzeniem Prowincji Górnośląskiej (Provinz Oberschlesien), obejmującej rejencje katowicką i opolską, powstało także osobne Kierownictwo Okręgowe NSDAP Górny Śląsk (Gauleitung Oberschlesien) z siedzibą w Katowicach.

Daty skrajne:

[1921] 1932-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1931, 1932-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Gauleitung OS Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

44994

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

40603

Ogółem metrów bieżących

58.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

45.1

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
brak pomocy Nie
inwentarz kartkowy roboczy Tak 4367 j.
spis roboczy Tak 24 j. (nr 1 - 1 j.; nr 2- 1 j.; nr 3 - 22 j.)