Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Bielsku

Sygnatura
12/144/0
Daty skrajne
1940-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1940-1944, sygn. 1-2 Wydział Opieki Społecznej z lat 1941-1943, sygn. 3-4 Ankiety personalne Niemców osiedlonych na terenie powiatu bielskiego z lat 1943, sygn. 5

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. Największą jednostką terenową (pokrywającą się z grubsza z administracyjnym podziałem państwa) był Okręg (Gau). Gau składał się z Kierownictw Powiatowych (Kreisleitung) tworzonych przez Grupy Miejscowe (Ortsgruppe). Grupy Miejscowe dzieliły się na Komórki (Zelle), a te na Bloki (Block). Po wybuchu II wojny światowej powiat bielski został włączony do prowincji Śląsk. W 1941 roku z terenów Rejencji Opolskiej, Katowickiej, kilku powiatów małopolskich włączonych w 1939 roku do Rzeszy oraz Śląska Cieszyńskiego utworzono Prowincję Górny Śląsk [Provinz Oberschlesien] i Gauleitung NSDAP Oberschlesien. W 1939 roku dla rejonu Bielska utworzono Kreisleitung NSDAP Bielitz. Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Bielsku działało od roku 1939 do początku lutego 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2005]

Daty skrajne:

1940-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Bielitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 8.06.2005, 0010-4