Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Lublińcu

Sygnatura
12/150/0
Daty skrajne
1939-1944
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta osobowe pracowniczek przedszkoli w powiecie lublinieckim zatrudnionych przez Wydział Opieki Społecznej [Volkswohlfahrtamt] Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Lublińcu z lat 1939-1944, sygn. 1-2 Spis roboczy: Korespondencja, wytyczne z lat 1940-1942, sygn. 3-4

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. Największą jednostką terenową (pokrywającą się z grubsza z administracyjnym podziałem państwa) był Okręg (Gau). Gau składał się z Kierownictw Powiatowych (Kreisleitung) tworzonych przez Grupy Miejscowe (Ortsgruppe). Grupy Miejscowe dzieliły się na Komórki (Zelle), a te na Bloki (Block). Po wybuchu II wojny światowej obszar Lublińca został włączony do prowincji Śląsk. W 1941 roku z terenów Rejencji Opolskiej, Katowickiej, kilku powiatów małopolskich włączonych w 1939 roku do Rzeszy oraz Śląska Cieszyńskiego utworzono Prowincję Górny Śląsk [Provinz Oberschlesien] i Gauleitung NSDAP Oberschlesien. W 1939 roku dla rejonu Lublińca utworzono Kreisleitung NSDAP Loben. Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Lublińcu działało od roku 1939 do 20 stycznia roku 1945. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2005]

Daty skrajne:

1939-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Loben

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2 j., sygn. 1-2
spis roboczy Tak 2 j., sygn. 3-4

KM 6.04.2005, 0010-3