Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Młodzież Hitlerowska, Obszar Górnośląski [40] w Katowicach

Sygnatura
12/155/0
Daty skrajne
[1937] 1941-1945
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Główny I /Hauptabteilung I/: Oddział Organizacyjny /Organisationsabteilung/: sprawy organizacyjne, okólniki, rozkazy, zarządzenia, sprawozdania z lat 1938-1945, sygn. 1-22 Oddział Personalny /Personalabteilung/: sprawy zatrudnienia, obsada, opinie z lat 1939-1943, sygn. 23-30 Hauptabteilung II /Wydział Główny II/: Oddział Przysposobienia Wojskowego /Abteilung für Wehrertüchtigung/: kursy szkoleniowe, stan liczebny formacji specjalnych z lat 1941-1944, sygn. 31-34 Oddział Wychowania Fizycznego /Abteilung für Leibeserziehung/: wnioski na odznakę sprawności, zawody sportowe z lat 1939-1944, sygn. 35-39 Wydział Główny III /Hauptabteilung III/: Oddział Kultury /Kulturabteilung/: zespoły artystyczne, imprezy muzyczne i teatralne z lat 1939-1944, sygn. 40-57 Oddział Szkolenia Światopoglądowego /Abteilung für weltanschauliche Schulung/: materiały dotyczące szkoleń, kursów kierowników HJ, BDM, kursów zakładowych, oceny uczestników szkoleń z lat 1937-1942, sygn. 58-72 Oddział Prasy i Propagandy /Presse- und Propaganda- Abteilung/: akcja propagandowa, informacje dla prasy, wycinki prasowe z lat 1939-1944, sygn. 73-109 Hauptabteilung IV /Wydział Główny IV/: Sozialabteilung /Oddział Socjalny/: akcja wypoczynkowa, sprawy przysposobienia zawodowego z lat 1938-1944, sygn. 110-115

Dzieje twórcy:

Hitler Jugend – młodzieżowa przybudówka NSDAP powstała w 1926 roku. Początkowo nieliczna, zrzeszała najczęściej dzieci działaczy partyjnych, aby po objęciu władzy przez nazistów w 1933 roku stać się organizacją masową. Ze względu na rolę jaką pełniło w planach NSDAP wychowanie młodzieży w duchu narodowosocjalistycznym, w roku 1936 przynależność do Hitler Jugend stała się obowiązkowa dla wszystkich niemieckich dzieci. Na czele Hitler Jugend stał Przywódca Młodzieży Rzeszy Niemieckiej [Jugendführer des Deutschen Reichs], któremu podlegały obszary Hitler Jugend [HJ Gebiete] odpowiadające okręgom NSDAP [Gau]. W ramach obszarów istniał podział na chorągwie [Bann] odpowiadające kierownictwom powiatowym NSDAP. Najniższym szczeblem administracyjnym HJ była drużyna [Gefolgschaft] skupiająca organizacje młodzieży hitlerowskiej na terenie jednej lub więcej grup miejscowych NSDAP [Ortsgruppe]. HJ podzielona była na organizacje skupiające osobno chłopców i dziewczęta: chłopcy w wieku od 10 do 14 lat – das Jungdeutsche Volk, w wieku od 14 do 18 lat - właściwa Hitler Jugend. Dziewczęta zrzeszone były w Związku Niemieckich Dziewcząt [Bund Deutscher Mädel in der Hitler Jugend]: w wieku od 10 do 14 lat w Związku Młodych Dziewcząt [Jungmädelbund], w wieku od 14 do 21 lat w Związku Dziewcząt [Mädelbund], w ramach którego istniały Warsztaty BDM „Wiara i Piękno” [das BDM-Werk „Glaube und Schönheit”] dla dziewcząt w wieku 18-21 lat. Do roku 1941 śląska Hitler Jugend podlegała Obszarowi HJ nr 4 we Wrocławiu [HJ Gebiet 4]. Po utworzeniu w 1941 roku górnośląskiego okręgu NSDAP [Gauleitung Oberschlesien] powstał także górnośląski Obszar HJ nr 40 który obejmował tereny rejencji opolskiej i katowickie. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2007]

Daty skrajne:

[1937] 1941-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1937-1941, 1941-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Hitler-Jugend Gebiet Oberschlesien [40] Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

115

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

115

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 13.04.2007, 0010-1/07