Zbiór akt gruntowych sądów w Mikołowie

Sygnatura
12/637/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta gruntowe (Bijasowice, Bieruń, Bojszowy, Bujaków, Chełm, Chudów-Paniówki, Cielmice, Czarnuchowice, Dziećkowice, Gardawice, Goławiec, Gostyń, Górki, Hołdunów, Imielin, Jamnice, Jaroszowice, Kopanina, Kopciowice, Kostuchna, Kosztowy, Krasowy, Lędziny, Ligota, Łaziska Średnie, Górne i Dolne, Mikołów, Mokre-Stanowice, Mościska, Nowa Wieś, Ornontowice, Orzesze, Panewniki, Paniowy, Paprocany, Pasieczki, Piotrowice, Podlesie, Smardzowice, Stara Kuźnia, Śmiłowice, Ściernie, Tychy, Urbanowice, Warszowice, Wesoła, Wilkowyje, Wyry, Zabrzeg, Zarzecze, Zawada, Zawiść, Zgoda, Kopalnie węgla i huty cynku) z lat 1659-1971, sygn. 1-851, 11a, 12a-b, 326a-d, 465a, 637a-b, 644a-e, 752a, 757a, 758a, 775a, 783a

Dzieje twórcy:

Zbiór akt gruntowych sądów w Mikołowie składa się z jednorodnych akt stanowiących podstawę wpisu do ksiąg gruntowych zwanych też „wieczystymi”. Księgi są prawną ewidencją własności na nieruchomości. Księgi i akta gruntowe prowadzone są odrębnie dla każdej miejscowości i dla każdej parceli oznaczonej zgodnie z katastrem numerem hipotecznym. Na Śląsku przed 1849 rokiem księgi i akta gruntowe prowadziły bardzo liczne sądy patrymonialne, sądy miejskie, sądy istniejące przy niektórych parafiach katolickich i sądy górnicze. Po zniesieniu sądownictwa patrymonialnego prowadzenie ksiąg i akt gruntowych przejęły sądy powiatowe i ich filie zwane komisjami sądowymi. W Mikołowie utworzona została wówczas filia sądu powiatowego w Pszczynie, która przejęła prowadzenie akt gruntowych na podległych sobie terenie od wszystkich istniejących dotąd sądów patrymonialnych oraz sądu miejskiego i parafialnego w Mikołowie. W 1872 roku utworzone zostały przy sądach powiatowych i ich filiach urzędy akt gruntowych, a po kolejnej reorganizacji sądownictwa w Niemczech w 1879 roku prowadzenie spaw gruntowych zlecono sądom obwodowym. Takim sądem stał się sąd w Mikołowie. W latach międzywojennych akta gruntowe prowadził polski sąd powiatowy, późnej grodzki, a w czasie II wojny światowej ponownie obwodowy. Ponieważ terytorialny zasięg działania wszystkich kolejnych sądów w Mikołowie ulegał zmianom, wśród akt gruntowych tego sądu znajdują się jednostki aktowe prowadzone wcześniej przez sądy w Bytomiu, Zabrzu, Pszczynie i Mysłowicach. [na podstawie wstępu opracowanego przez mgr A. Staszków, Katowice 1995]

Daty skrajne:

1659-1970

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1659-1970.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

878

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

871

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.31

Ogółem opracowanych metrów bieżących

24.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 871 j.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 7 j.

KM 18.12.1995, 0014-4; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 113, 114