Urząd do Spraw Genealogicznych w Poznaniu

Sygnatura
53/801/0
Liczba serii
70
Liczba skanów
20124

Zawartość:

Zespół zawiera m. in.: zarządzenia, okólniki i komunikaty zawierające spis powiatowych urzędów genealogicznych, sprawozdania statystyczne i z podróży służbowych oraz z działalności urzędów terenowych, korespondencje w sprawach organizacyjnych, wycinki prasowe, programy badań genealogicznych, materiały opisujące obrzędy starogermańskie, organizacje loży masońskich, wykazy ksiąg kościelnych i urzędów stanu cywilnego.

Dzieje twórcy:

Urząd do Spraw Genealogicznych został zorganizowany w Poznaniu 13 lipca 1940 r. Zadaniem urzędu było gromadzenie ksiąg kościelnych i podobnych materiałów jako źródła do badań genealogicznych w imię ideologicznych celów - czystości rasowej ludności niemieckiej. Pod względem administracyjnym kraj Warty podzielono na trzy okręgi: w Poznaniu, Inowrocławiu i Łodzi. W początkach 1942 roku zaczęto organizować urzędy powiatowe podlegające Okręgowemu Urzędowi. Okręgowy Urząd był instytucją nadzorczą, udzielał pomocy i porad fachowych placówkom terenowym, podejmował prace naukowo-badawcze, prowadził szkolenie kadr z zakresu geografii osadnictwa, ustawodawstwa i paleografii łacińskiej. Podlegał pośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych Rzeszy, a bezpośrednio namiestnikom okręgów administracyjnych, natomiast władzami zwierzchnimi placówek terenowych byli burmistrzowie i landraci. [Na podst. wstępu do inwentarza J. Majewski]

Daty skrajne:

[1903 - 1939] 1940 - 1945

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Gausippenamt für den Reichsgau Wartheland-**-Reichsstatthalter im Warthegau - Gauselbstverwaltung - Gausippenamt Posen

Daty:

1903-1939, 1940-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gausippenamt Posen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

315

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

314

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 314 j. a. o sygn.: 1-314 (nr O: 74762-75075) oraz zdigitalizowano j.a. o sygn. 1-314.