Związki zawodowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/162/0
Daty skrajne
1923-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

162/1 Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Chełmie statut związku zawodowego z lat 1931, 1939 (sygn. 1-2); sprawy organizacyjne z lat 1933-1935, 1938-1939 (sygn. 3); akta Sądu Koleżeńskiego z lat 1928, 1931, 1937 (sygn. 4); materiały walnego zjazdu delegatów w Poznaniu z 1938 r. (sygn. 5); sprawy finansowe z lat 1928-1929, 1932-1937 (sygn. 6-7) 162/2 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych - Koło w Chełmie sprawy organizacyjne z lat 1945-1947 (sygn. 1); sprawy selekcji fachowych z lat 1944-1945 (sygn. 2); sprawozdania i protokoły współzawodnictwa pracy z lat 1948-1949 (sygn. 3); 162/3 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych w Chełmie sprawy organizacyjno-pracownicze z lat 1949-1951 (sygn. 1); protokoły zebrań różnych związków zawodowych z lat 1949-1951 (sygn. 2); sprawozdania, rezolucje, zobowiązania, meldunki z lat 1949-1951 (sygn. 3); 162/4 Związek Zawodowy Robotników Chrześcijan w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze, rachunki z lat 1923-1927 (sygn. 1); 162/5 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego RP - Chełmski Oddział Powiatowy zjazd delegatów z 1938 r. (sygn. 2); 162/6 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biurowych w Chełmie sprawy organizacyjne z lat 1949-1951 (sygn. 3)

Dzieje twórcy:

162/1 Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Chełmie funkcjonował w latach 1928-1939. Siedziba związku mieściła się w Chełmie. Status prawny – związek zawodowy. Statutowym zadaniem Związku była m. in. wspólna obrona materialnych, kulturalnych, moralnych i zawodowych interesów członków, reprezentacja ich na zewnątrz wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji społecznych”. Władze Związku: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjne, Sąd Koleżeński. 162/2 Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych - Koło w Chełmie funkcjonował w latach 1944-1949. Siedziba związku mieściła się w Chełmie przy placu PKWN (tzw. „Gmach). Status prawny – związek zawodowy. Na czele związku stało walne zgromadzenie członków, władzę wykonawczą pełnił zarząd koła wybierany przez walne zgromadzenie koła. Prezydium koła składało się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i zastępcy skarbnika. Zarząd koła administrował majątkiem związku. Ponadto związek prowadził przedszkola, żłobki, półkolonie, świetlicę, bibliotekę, orkiestrę, chór, zespół teatralny, ogródki działkowe. 162/3 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych w Chełmie funkcjonował w latach 1949-1951. Siedziba związku mieściła się w Chełmie. Status prawny – związek zawodowy. Związek należał do Związku Pracowników Spółdzielczych w Polsce i podlegał lubelskiemu okręgowi tego związku i Powiatowej Radzie ZZ w Chełmie. 162/4 Związek Zawodowy Robotników Chrześcijan w Chełmie funkcjonował co najmniej w latach 1928-1933. Siedziba związku mieściła się w Chełmie. Status prawny – związek zawodowy. 162/5 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego RP - Chełmski Oddział Powiatowy funkcjonował w okresie II RP. Siedziba związku mieściła się w Chełmie. Status prawny – związek zawodowy. Swoją działalnością obejmował Chełm oraz powiat chełmski. 162/6 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biurowych w Chełmie funkcjonował w latach 1949-1951. Siedziba związku mieściła się w Chełmie. Status prawny – związek zawodowy. Swoją działalnością obejmował Chełm oraz powiat chełmski.

Daty skrajne:

1923-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1923-1939, 1944-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak